Zakładanie spółki krok po kroku

zakladanie-spolki-krok-po-kroku

Najczęściej zakładaną formą spółki w Polsce są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To drugi, po JDG, najpopularniejszy sposób prowadzenia firmy. Składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim, tak jak wskazuje nazwa, prowadzenie tego rodzaju spółki nie wiąże się z pełną odpowiedzialnością majątkową, a za długi wspólnicy odpowiadają do wysokości wyniesionego wkładu. Jakie są sposoby założenia spółki z o.o.?

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się drogą tradycyjną, która wiąże się z wizytą u notariusza, lub przez internet, dzięki specjalnie stworzonemu do tego celu portalowi S24. Każdy ze sposobów ma swoje plusy i minusy. Założenie spółki przez internet jest szybsze i łatwiejsze, ponieważ wszystko załatwia się w jednym miejscu. Tradycyjny sposób umożliwia jednak indywidualizowanie umowy i wniesienia wkładu własnego w innej formie niż gotówkowa, niestety wiąże się również z koniecznością poniesienia wyższych kosztów.

W obu przypadkach pierwszym krokiem do założenia spółki z o.o. jest podpisanie umowy przez wspólników. Może ona zawierać różne, indywidualne ustalenia, których przed jej sporządzeniem dokonali przyszli partnerzy. Może, ale nie musi. Kodeks spółek handlowych określa jednak jakie elementy bezwarunkowo muszą znaleźć się w umowie. Należą do nich:

  • firma i siedziba spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • określenie liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  • określenie czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

W tradycyjnym trybie zakładania spółki umowa musi zostać zawarta w obecności notariusza.

Czy umowa wystarczy, aby założyć spółkę z o.o.?

Umowa to nie wszystkie formalności związane z zakładaniem spółki. Podczas całego procesu można jednak posiłkować się wsparciem profesjonalistów, na przykład Kancelaria Vertex oferuje pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu spółek. Drugim krokiem po podpisaniu umowy jest wpłacenie na rachunek bankowy spółki kapitału początkowego. Minimalna kwota to 5 000 zł. Następnie należy złożyć wniosek o wpis do KRS. Od 2021 roku przyjmowane są one wyłącznie w formie elektronicznej, nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ostatnim kroku należy złożyć dokumenty w urzędzie skarbowym: deklarację PCC-3 (i opłacić podatek), NIP-8 i VAT-R.