W jaki sposób rzeczywistość wirtualna i rozszerzona pomaga budowniczym domów

A Ponieważ przemysł AEC kontynuuje wdrażanie rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej, budowniczowie domów muszą przejść od renderowania architektury mieszkaniowej i określić, w jaki sposób technologię immersyjną można zintegrować z ich przepływem pracy i jak można ją wykorzystać jako skuteczne narzędzie marketingu i zarządzania projektami.

Dla interesariuszy i klientów zespołu projektowego głównym celem przed budową domów jest wizualizacja ich ostatecznego wyglądu. Niezależnie od tego, czy kupujący chcą wyobrazić sobie swój przyszły dom, czy zespół projektantów próbujących zrozumieć, jak będzie wyglądał ukończony projekt, rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona zwiększają wrażenia widza w środowisku wirtualnym.

Wirtualna, rozszerzona i mieszana rzeczywistość dla wizualizacji budownictwa domowego, omówiono warunki związane z VR i AR oraz sposób, w jaki działają za kulisami. W tym artykule omówiono, w jaki sposób VR i AR można zintegrować z przepływem pracy oraz w jaki sposób technologia immersyjna może pomóc budowniczym domów w ulepszaniu domów.

Integracja VR i AR w projektowaniu i marketingu

Integracja VR w procesie projektowania rozpoczyna się od stworzenia środowiska wirtualnego do reprezentowania modelu 3D BIM lub rendering architektoniczny mieszkań. Ta podstawowa reprezentacja zapewnia widzom wyobrażenie o wyglądzie domu, rodzaju materiału, który może być wykorzystany na meble, podłogi lub inne elementy wyposażenia wnętrz, rozmieszczenie opraw, regulację oświetlenia i elementy krajobrazu, które można zaprojektować. Jest również wystarczająco szczegółowy, aby zademonstrować wysokość włączników światła i wysokość blatów kuchennych.

Innym sposobem skutecznego przyjęcia VR i AR jest umożliwienie zespołowi projektowemu przyspieszenia przeglądu projektu oraz skutecznej komunikacji i koordynacji z różnymi zespołami konstruktorów. Od początkowego etapu rysowania koncepcyjnego do końcowego etapu opracowanego projektu, istnieją różne fazy, w które zaangażowane są różne zespoły, od omówienia aspektów projektowych, funkcji planowania, dopracowania szczegółów konstrukcyjnych po oszacowanie kosztów.

Włączenie VR i AR do projektu i marketingowy obieg pracy jest przydatny, ponieważ może zapewnić zgodność projektu z tą nową i wciągającą technologią. Model 3D lub renderowanie architektury mieszkalnej jest tworzone na narzędziach takich jak Revit, SketchUp lub AutoCAD, które są konwertowane i przekształcane w wirtualny przewodnik lub widoczne jako panorama 360, co zapewnia dodatkowe korzyści modelu 3D. Stąd istnieje wiele zastosowań i korzyści dla zespołu projektantów i marketingu, w tym następujące

** Problemy projektowe można uwidocznić, tworząc znaczniki za pomocą objaśnień lub rysując w środowisku VR.

** Ponieważ wirtualne wrażenia są zgodne ze skalą, użytkownicy mogą lepiej zrozumieć wysokość i głębokość przestrzeni przed jej zbudowaniem.

** Płynna nawigacja po modelu wirtualnym jest możliwa dzięki funkcji teleportacji typu wskaż i kliknij.

** Różne warstwy umożliwiają przełączanie między opcjami projektowania ułatwiającymi podejmowanie decyzji.

** Modele oglądane w określonej perspektywie w VR mogą być sfotografowane jako zrzuty ekranu VR i przejrzane poza środowiskiem wirtualnym.

** Tryb modelowania w skali pozwala użytkownikowi doświadczyć renderowanego obrazu 3D budowniczego domu jako modelu w skali.

** VR może być wykorzystywany przez zespoły budujące domy jako narzędzie marketingowe zapewniające użytkownikom z angażującym doświadczeniem i pokazać, jak będzie wyglądał dom po zakończeniu budowy. AR w połączeniu z VR służy również jako narzędzie do zarządzania projektami w celu zapewnienia płynnej koordynacji między różnymi zespołami zaangażowanymi w proces przeglądu projektu i budowy.

Jak VR i AR mogą pomóc w ulepszeniu domów

Koordynacja 3D BIM jest bardziej efektywna poprzez usprawnienie procesu przeglądu projektu, poprawę zarządzania projektem, zapewnienie dokładnej oceny kosztów i udoskonalenie procesu budowy. Oto sposoby, w jakie VR i AR mogą pomóc budowniczym domów w ulepszaniu domów

** Poprawa zarządzania projektami – W każdym projekcie budowy domu planowanie i harmonogramowanie są na początku ważne, aby uniknąć kosztownych błędów i poprawek. Dzięki nowym wciągającym technologiom VR i AR możliwe jest usprawnienie zarządzania projektami w celu planowania i harmonogramowania z wykorzystaniem doświadczeń 3D.

** Usprawnienie planowania przez inżynierów – W przypadku inżynierów na miejscu ważne jest planowanie i koordynacja instalacji systemów budowlanych, takich jak elektryczne, instalacje hydrauliczne, HVAC oraz ochrona przeciwpożarowa i oświetleniowa. Dzięki MR (kombinacja VR i AR) inżynierowie mogą badać witryny, rozumieć skalę wewnętrznych przestrzeni i usprawnić ich planowanie. Dzięki postępowi w technologiach VR możliwe jest również zoptymalizowanie akustyki przestrzeni.

** Dopracuj proces budowy – Pracownicy na miejscu muszą wiedzieć, gdzie potrzebne są instalacje i gdzie należy wykonać pracę. Dzięki VR analiza w czasie rzeczywistym zapewnia układ modelu 3D z lokalizacją GPS pracowników i dokładną lokalizacją wymaganych instalacji. Za pomocą AR elementy przestrzenne można oceniać, skanując tablety lub używając zestawów montowanych na głowicy AR (HMD). W ten sposób można zminimalizować liczbę błędów, starć i przeróbek, poprawiając wydajność i osiągając szybsze zakończenie budowy.

** Poprawa bezpieczeństwa pracowników na miejscu – korzystając z VR pracownicy mogą ćwiczyć skomplikowane instalacje i uczyć się nowych metod budowy przed rozpoczęciem pracy na teren. Widząc wypadki w miejscu pracy w środowisku wirtualnym, pracownicy mogą modyfikować swoje zachowanie, aby zachować bezpieczeństwo i poprawić bezpieczeństwo.

** Twórz dokładne szacunki kosztów – dzięki VR budowniczowie domów mogą tworzyć dokładne szacunki kosztów w celu wygenerowania zestawienia ilości (BOQ), które szczegółowo opisuje wymagana ilość materiałów i zasobów i wspiera proces przetargowy. Pomaga to budowniczym domów w oszacowaniu kosztów, utrzymaniu zrównoważonego rozwoju i usprawnieniu zarządzania obiektami.

** Rozmawiaj o projektach w ruchu – dla użytkowników końcowych lub kupujących VR jest doskonałym narzędziem do poznawania przestrzeni. Wskazówki 3D zapewniają dotykowy wymiar użytkownikom do eksploracji przestrzeni wizualnie, natomiast dzięki interaktywnej rzeczywistości VR użytkownicy mogą omawiać modyfikacje projektu w ruchu. W oparciu o ich wciągające doświadczenie mogą modyfikować funkcje projektowe, takie jak zmiana urządzeń, dostosowanie oświetlenia lub zmiana wykończenia.

Istnieje zasadnicza zmiana w sposobie dostarczania projektów budowy domu i zmiana w sposobie interakcji klientów. Dzięki nowym narzędziom do zarządzania projektami zespół projektantów i konstruktorów może płynnie koordynować i wdrażać projekt za pośrednictwem szerokiej gamy urządzeń i kanałów komunikacji. Aby ułatwić szersze przyjęcie, stworzono nową technologię, która będzie przyjazna dla użytkownika, łatwa w adaptacji i opłacalna. Aby zapewnić wciągające wrażenia, nie jest konieczne sięganie aż do Oculus Rift, gdy smartfon i Google Cardboard są więcej niż wystarczające, aby zaangażować widzów.

Rzeczywistość wirtualna i krok naprzód

Krokiem naprzód od rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej jest modelowanie rzeczywistości. W branży AEC wiele firm korzysta z reprezentacji rzeczywistości mieszanej, takich jak rejestracja rzeczywistości poprzez skanowanie laserowe w celu gromadzenia danych w czasie rzeczywistym. Podczas przechwytywania modelowania rzeczywistości dane są pobierane ze skanerów i kamer dronów, osadzane w modelu 3D, a następnie integrowane z oryginalnym dokumentem.

Specjaliści od budownictwa i zespoły budujące domy stale szukają sposobów na usprawnienie procesów, ograniczenie błędów i poprawę wydajności, podając jako jak najwięcej informacji dla zespołu konstruktorów w terenie. Idealnym scenariuszem byłoby uzyskanie modelu, który jest tak dokładny, aby zespół konstruktorów w terenie mógł przechodzić przez witrynę z zestawami słuchawkowymi AR dostarczającymi informacje, a model 3D BIM znajdował się nad rzeczywistą witryną.

Po wprowadzeniu nowego technologii firmy AEC muszą dostosować i przyjąć powstające technologie w celu poprawy wydajności, zmniejszenia kosztów, zwiększenia rentowności i, co najważniejsze, zapewnienia klientom takich usług, których nigdy nie zapomną.