W czym pomoże Ci radca prawny?

Radca prawny jest osobą, która może pomóc nam w wielu różnych aspektach życia, dotyczących zarówno sfery prywatnej, jak i biznesowej. Zajmuje się sprawami związanymi nie tylko z prawem cywilnym, ale też prawem pracy, gospodarczym i handlowym. Co za tym idzie, jego klientami są osoby prywatne, przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne. W jakich dokładnie dziedzinach możemy liczyć na jego pomoc i jaki będzie jej charakter?

Jakie usługi świadczy radca prawny?

Pomoc prawna, którą świadczy radca może przejawiać się w różnych aspektach. Po pierwsze będzie to doradzanie, po drugie reprezentowanie przed sądami, urzędami i trybunałami, a po trzecie, przygotowywanie umów, dokumentów i opinii prawnych. Z uwagi na fakt, iż osoby które wybierają tę ścieżkę kariery muszą posiadać bardzo dużą wiedzę zarówno prawną, jak i administracyjną, są w stanie udzielać pomocy na wielu polach. W przypadku firm i przedsiębiorców, radca prawny może zająć się przygotowaniem różnego rodzaju umów współpracy z klientami, a nawet wniosków o dofinansowanie.

Wiele osób prowadzących swoją działalność korzysta z usług rady, aby usprawnić funkcjonowanie firmy na rynku. Fachowa porada i wskazanie możliwości działania może okazać się niezbędne również w sytuacji gdy przedsiębiorstwo lub osoba prywatna znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub biznesowej.

W czym jeszcze może pomóc radca prawny?

Osoba będąca radcą pełni funkcję zawodowego pełnomocnika. Działając w imieniu firmy może zająć się windykacją należności, prowadzeniem postępowań polubownych, sądowych i egzekucyjnych oraz prowadzeniem negocjacji i mediacji, związanych zarówno ze sferą biznesową, jak i rodzinną. Może także świadczyć usługę stałej obsługi prawnej w danej firmie. Radca prawny pomaga w sprawach karnych, karnoskarbowych, gospodarczych, sądowo-administracyjnych oraz dotyczących prawa budowlanego, nieruchomości, odszkodowań, pracowników, roszczeń i wielu innych.

Zapraszamy: Radca prawny Gniezno