Skąd brać pracowników do outsourcingu?

Skąd brać pracowników do outsourcingu?

Outsourcing to nazwa pochodząca z języka angielskiego. Oznacza ona w skrócie korzystanie z zewnętrznych źródeł.

Innymi słowy: korzystanie z usług najczęściej firmy outsourcingowej, takiej jak np. Ca Staff, która realizuje dla nas określone projekty, usługi, funkcje, zwykle o charakterze pomocniczym lub takie, które nie mają nic wspólnego z głównymi zadaniami naszego przedsiębiorstwa. Korzystając z usług firmy zewnętrznej, przedsiębiorstwo może skupić się na realizacji swoich głównych misji i założeń.

Jakie są najpopularniejsze obszary outsourcingu?

Wśród najpopularniejszych obszarów, które oddawane są zewnętrznym firmom outsourcingowym, znajdują się: obszary związane ze szkoleniami, finansami i rachunkowością, podatkami, audytami, zaopatrzeniem oraz obsługą klienta. Najczęściej outsourcing dotyczy obszaru zaopatrzenia, jak również produkcji. Wiąże się z tak zwanym „podwykonawstwem” oraz obszarem usług, które zaliczyć można do usług pomocniczych i wymagających, ale niezwiązanych bezpośrednio z rozwojem firmy.

Skąd wziąć chętnych do pracy do outsourcingu?

Zatrudnianie pracowników do outsourcingu pozwala pracodawcy z reguły zaoszczędzić pieniądze oraz czas. Nie musi on zajmować się rekrutacją ani wystawianiem ogłoszeń o pracę. Zatrudnianie pracownika do outsourcingu zwalnia pracodawcę z myślenia o wszelkich formalnościach związanych z zatrudnianiem, a także z badaniami oraz urlopami. Rekrutować pracowników do outsourcingu można najczęściej poprzez agencje outsourcingowe, zajmujące się wszystkimi formalnościami i ustaleniem odpowiednich warunków współpracy między pracownikiem a przedsiębiorstwem. Umowa ta obowiązuje zazwyczaj pomiędzy trzema podmiotami. Przedsiębiorca jest zwolniony z konieczności zarządzania pracownikami. Koszt zatrudniania pracowników do outsourcingu wliczany może być do kosztów zewnętrznych. Przedsiębiorca nie musi martwić się także o kompetencje pracownika, ponieważ są one wcześniej również weryfikowane przez agencję outsourcingową. Zatrudnianie pracownika do outsourcingu pozwala więc na znaczne ograniczenie kosztów oraz szybkie działanie.