Rzeczoznawca majątkowy – kilka słów o tym zawodzie

Przymierzając się do sprzedaży nieruchomości, wiele osób nie wie, jak ustalić cenę ofertą. Jaka ona powinna być, aby nie stracić na transakcji oraz aby w sposób uczciwy podejść do negocjacji? W takiej sytuacji z pomocą może przyjść rzeczoznawca majątkowy, który jako jedyny podmiot w naszym kraju posiada odpowiednie uprawnienia do wyceny nieruchomości. Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym oraz czym dokładnie zajmuje się rzeczoznawca? Dowiesz się z naszego artykułu.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Uprawnienia do wykonywania zawodu, jakim jest rzeczoznawca majątkowy, może uzyskać każdy kto:

  • posiada wyższe wykształcenie;
  • ukończy studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (lub ukonczy studia wyższe spełniające minima programowe stawiane stadium podyplomowym;
  • posiada doświadczenie na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości bądź odbędzie praktykę w zakresie tej wyceny;
  • uzyska pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie był karany za przestępstwo skarbowe, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi papierami wartościowymi i pieniędzmi, przeciwko działalności samorządu terytorialnego i innych instytucji państwowych oraz przeciwko wiarygodności dokumentów i wymiarowi sprawiedliwości.

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, której głównym zadaniem jest określanie wartości nieruchomości. Możliwość wykonywania tego zawodu jest uregulowana prawnie. Aby móc przystąpić do wykonywania tego zawodu konieczne jest uzyskanie uprawnień nadawanych przez odpowiednie Ministerstwo. Wycena nieruchomości bez stosownych uprawnień wspomnianej instytucji jest zabroniona, a za jej wykonywanie w takim przypadku grozi odpowiedzialnością pieniężną w postaci kary grzywny w wysokości do 50 tysięcy złotych. Każdy rzeczoznawca majątkowy, który posiada odpowiednie uprawnienia, wpisywany jest do ogólnodostępnego rejestru. Jest to Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, w którym znajduje się również wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy Pani Barbara Włodarczyk z uprawnieniami zawodowymi o numerze 7282. Zajmuje się ona wyceną nieruchomości dla wielu różnorodnych celów jak np. dla banku w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowej, sprzedaży, zamiany czy negocjacji podczas transakcji kupna/sprzedaży, określenia ceny sprzedaży, do urzędu skarbowego oraz wielu innych w zależności od potrzeb klientów.

Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.wycenawlodarczyk.pl/