Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez – różnice

rozwod-warszawa-adwokat

Rozwód to jedyny sposób na formalne zakończenie związku małżeńskiego. Jednak można przeprowadzić go na dwa sposoby: z orzeczeniem o winie oraz bez takiego orzekania. W praktyce chodzi tu nie tylko o treść wyroku, ale przede wszystkim o przebieg samego postępowania rozwodowego. Który więc sposób na rozwód wybrać?

Dłuższy proces

W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, że zgodnie z polskim prawem w wyroku rozwodowym są zawsze ma obowiązek orzec, który z małżonków jest winny rozpadu pożycia. Przy czym oczywiście może zdarzyć się, że winę za zakończenie związku małżeńskiego ponosi zarówno mąż, jak i żona – wówczas wyraźnie trzeba na to wskazać w wyroku. Istnieje jednak możliwość pominięcia kwestii winy przy rozwodzie – ale na takie rozwiązanie muszą zgodzić się obydwaj małżonkowie. Tylko na ich wniosek – albo na wniosek jednego z nich przy braku sprzeciwu drugiego – sąd zrezygnować z rozstrzygania kwestii winy za rozpad pożycia.

W praktyce podstawowa różnica pomiędzy z rozwodem z orzeczeniem o winie a rozwodem bez takiego orzeczenia – jak wyjaśnia ekspert z rozwód Warszawa adwokat – sprowadza się do długości postępowania. Jeżeli chcemy rozstrzygnąć, kto jest winny kresu małżeństwa musimy udowodnić wszystkie z istotnych dla takiego rozstrzygnięcia kwestii. Na to zaś potrzeba czasu i dowodów. Chociażby zeznań świadków, nagrań czy scereen’ów wiadomości.

Poważne konsekwencje

Jednak różnice pomiędzy rozwodem z orzeczeniem o winie i bez tego rodzaju orzeczenia to nie tylko długość trwania postępowania. Zawsze, o czym przypomina prawnik z rozwód Warszawa adwokat, trzeba pamiętać o skutkach podjęcia decyzji o rezygnacji z orzeczenia o winie. Otóż mogą być one różnorodne. Przykładowo małżonek, który nie był wyłącznie winny rozpadu pożycia ma prawo domagać się od drugiego alimentów. A jest to tylko jeden z przykładów.

Do pozostałych można zaliczyć podział majątku i kwestie opieki nad dziećmi – w końcu najczęściej byli partnerzy kłócą się właśnie o takie problemy. Przeważnie im większy konflikt między nimi, tym trudniej dojść do porozumienia w kwestii ustalenia co z majątku zgromadzonego w czasie małżeństwa będzie należało do poszczególnych osób oraz kto i na jakich zasadach zajmie się dziećmi. Posiadanie wyroku sądu, gdzie czarno na białym napisane jest kto ponosi winę za rozpad związku jest może okazać się ważnym argumentem w czasie batalii sądowych i rozwiązywania innych problemów związanych ze skutkami wspólnego życia.

Dlatego zawsze wtedy, gdy wina za rozpad pożycia jest oczywista bądź łatwa do ustalenia, a byli małżonkowie są ze sobą skonfliktowani i przynajmniej jeden z nich naprawdę jest zdeterminowany do wykazania winy – warto skorzystać z rozwodu z orzeczeniem o winie. Dzięki niemu można raz na zawsze wyjaśnić sporne kwestie i zamknąć rozdział życia związany z małżeństwem z określonym partnerem. Taki wyrok może przydać się także, gdyby w przyszłości pojawiły się z inne konflikty, dotyczące przykładowo dzieci.