Pompy wodne w samochodzie

W każdym pojeździe, z całkowitego ciepła wytwarzanego przez spalanie paliwa, tylko około 30% jest wykorzystywane jako energia mechaniczna, a resztę ciepła należy odprowadzić do środowiska zewnętrznego. Dlatego w układzie silnika wymagany jest układ chłodzenia

  • Wydobądź ciepło wytworzone w silniku i uchroń je przed nadmiernym nagrzaniem.
  • Utrzymuj temperaturę silnika dla ekonomicznej i wydajnej pracy. Pompa wodna jest kluczowym elementem w utrzymywaniu prędkości obiegu płynu chłodzącego w układzie chłodzenia. Jeśli szybkość cyrkulacji płynu chłodzącego jest niska, zacznie wrzeć w komorze silnika. Pompa wodna jest dwojakiego rodzaju: mechaniczna pompa wodna i elektryczna pompa wodna.

Mechaniczna pompa wodna

Mechaniczne pompy wodne to tradycyjne, świadczące usługi przez wiele dziesięcioleci. Mają konstrukcję odśrodkową i obsługiwaną przez serpentynowy pas, który zazwyczaj jest wykonany z gumy. Pasek schodzi z wału korbowego. Dlatego mechaniczne pompy wodne są napędzane bezpośrednio przez silnik. Daje to zaletę mechanicznej pompie wodnej, że objętość przepływu jest dostępna w obfitości. Silnik zapewnia niezbędną energię obrotową, obracając gumowy pasek, który z kolei napędza wewnętrzny mechanizm pompy. Istnieje system wirnika (wirnika), który wyrzuca chłodziwo na uzwojenie. Płyn chłodzący przepływa przez silnik i odprowadza ciepło. Następnie płyn chłodzący emituje pochłonięte ciepło przez chłodnicę i wraca z powrotem do pompy. Teraz przy tej pompie temperatura silnika jest utrzymywana na poziomie około 200 stopni Fahrenheita lub prawie 93,3 stopnia Celsjusza. Po osiągnięciu tego celu silnik działa prawidłowo.

Elektryczna pompa wodna

Elektryczna pompa wodna nie działa na gumowym pasku napędzanym przez silnik. Elektryczna pompa wodna jest zasilana z akumulatora. Elektryczna pompa wodna jest dostarczana w kompaktowym opakowaniu i zajmuje mniej miejsca. Istnieje alternator (genartor), który ładuje akumulator.

Elektryczna pompa wodna zapewnia objętość przepływu płynu chłodzącego zgodnie z zapotrzebowaniem silnika. Jego działanie jest niezależne od działania silnika samochodowego. Elektryczna pompa wodna jest wolna od zużycia. Liczba ruchomych części jest mniejsza, co powoduje, że pompa jest mniej głośna. Zmienne kontrolne stosowane w pompie elektrycznej mogą być inne niż temperatura płynu chłodzącego.
Podczas instalowania elektrycznej pompy wodnej inżynier projektu nie jest zależny od systemu pasów i praktycznie pompę można zamontować w dowolnym miejscu w bloku silnika. Regulacją chłodziwa zajmuje się elektroniczny układ hybrydowy. Zastosowanie pomp elektrycznych zależy od odczytów w watach pompy. Typowy odczyt w watach dla pompy stosowanej do chłodzenia silnika wynosi 200-400 W.

Dokładne porównanie dwóch pomp wody

Mechaniczna pompa wodna przewyższa elektryczne pompy wodne w zakresie przepływu. Ale w niektórych obr / min elektryczna pompa wody ma przewagę. Gdy samochód porusza się na wolnych obrotach, pompa elektryczna może przepływać od dwóch do trzech razy więcej chłodziwa niż mechaniczna pompa wodna. Powodem jest to, że elektryczna pompa wodna może zapewniać stały przepływ, podczas gdy mechaniczna pompa wodna zależy od prędkości silnika, gdy prędkość ta wzrośnie powyżej.