Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pracy z samochodem HDS

Samochody, dźwigi z HDS są stosowane między innymi w transporcie, budownictwie, przemyśle czy też leśnictwie. Używając transportu HDS możemy przewozić elementy, materiały konstrukcyjne, budowlane itp. Sprzęt jest wyposażony w system hydrauliczny co pozwala na profesjonalne wykonywanie danych czynności.
Samochód z hds jak zostało jest najczęściej stosowany na placu budowy, gdzie używany jest do przenoszenia różnych elementów, produktów czy też materiałów. Tego rodzaju pojazd stosuje się do załadunku, transportu, a także rozładunku towarów. Ramie pojazdu po wysunięciu może być nawet do 12 metrów. Udźwig to granica między 2.5 do 16 ton.
HDS – zasady bezpieczeństwa

Praca tego rodzaju dźwigiem nie należy do prostych. Konieczna jest więc odpowiednia wiedza operatora, duże doświadczenie, a także umiejętności. Osoba, która obsługuje tego typu sprzęt powinna zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa BHP podczas wykonywania usług. Przepisy, zasady BHP są przede wszystkim określone w instrukcji obsługi pojazdu jak i w samych przepisach BHP. Precyzują w jakich sytuacjach, a także, w jaki sposób wykorzystywać dźwig HDS, tak by w pełni pracować bezpiecznie, nie stwarzać zagrożenia sobie, a także innym osobom znajdującym się obok maszyny.

Istotną kwestią używania HDS jest to by operator miał odpowiednie uprawnienia, ukończone 18 lat, a także posiadał prawo jazdy kategorii C wraz z zaświadczeniem od lekarza o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do prowadzenia, wykonywania prac tego rodzaju dźwigiem. Niektóre firmy oferują wynajem samochodu HDS wraz z kierowcą (zob. https://dzwigamy.com/samochody-z-hds/).

Hds samochód może pracować w zamkniętych pomieszczeniach, a także na otwartym terenie. Jednak warto pamiętać, że tego rodzaju dźwig w otwartej przestrzeni podczas na przykład dużego wiatru czy też burzy nie może być używany. Ponieważ może to spowodować uszkodzenie pojazdu, jego przewrócenie, stwarzanie niebezpieczeństwa dla innych i siebie poprzez ograniczoną widoczność. W zamkniętych pomieszczeniach na przykład halach magazynach powinna być zastosowana odpowiednia wentylacja w celu odprowadzenia niebezpiecznych dla organizmu człowieka gazów wydzielanych przez HDS.
Praca z wykorzystaniem samochodu HDS

Przed przystąpieniem do pracy dźwigiem HDS powinno się najpierw przygotować podłoże dla pojazdu. Tego typu dźwig musi być ustawiony na stabilnej, twardej oraz prostej powierzchni, terenie. Podczas gdy podłoże nie jest stabilne należy zastosować odpowiednie stabilizatory czy też podkładki, kliny pod koła. Pojazd tak zabezpieczony nie stoczy się. Powinniśmy również określić maksymalne, bezpieczne pochylenie żurawia.

Operator dźwigu z HDS jest również odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu pracy maszyny. W pobliżu pracy maszyny nie mogą znajdować się żadne osoby. Dźwig musi być prawidłowo oświetlony, mieć zaciągnięty hamulec ręczny, który chroni przed osunięciem się pojazdu. Operator natomiast powinien być wyposażony w wymaganą odzież, obuwie oraz kask ochronny.