Pit 36 za 2022 – jak rozliczyć?

Pit 36 za 2022 – jak rozliczyć?

PIT-36 to deklaracja składana przez osoby, których zarobki są opodatkowane według skali podatkowej, a więc uzyskujące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczanej według progów podatkowych 12 i 32%. Powinni ją wypełnić więc podatnicy, którzy choć część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Deklaracja ta nie dotyczy jednak osób, które rozliczały się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Jak należy wypełnić PIT-36? Podpowiadamy.

Programy do rozliczenia PIT

Obecnie nie musimy już wypełniać deklaracji PIT-36 ręcznie na papierze, ponieważ w sieci znajdziemy wiele programów, które krok po kroku online przeprowadzą nas przez ten skomplikowany dla wielu osób proces. Podczas wyboru tego typu oprogramowania, warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo strony i to, czy posiada ona certyfikat SSL a także, czy jest rekomendowana przez Ministerstwo Finansów.

Kiedy znajdziemy właściwy program, przeprowadzi on nas krok po kroku przez proces rozliczenia PIT-36. Jeżeli popełnimy jakiekolwiek błędy, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy poproszeni jeszcze przed wysłaniem deklaracji o jej poprawienie. Termin rozliczenia PIT-36 w 2023 roku to 2 maja. Nie czekaj jednak do ostatniej chwili i złóż PIT-36 za 2022 już teraz.

Jakie dane należy uwzględnić w PIT-36?

Rozliczając PIT-36, najpierw należy uzupełnić miejsce i cel składania takiego zeznania. Chodzi tutaj o właściwy dla naszego miejsca zamieszkania urząd skarbowy. Następnie należy określić źródło osiąganych dochodów i sposób opodatkowania. Należy podać liczbę prowadzonych działalności, a także spółek cywilnych, których jesteśmy wspólnikami. Następnie powinniśmy zaznaczyć czy chcemy rozliczyć stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też nie. Na tym etapie należy uwzględnić również to czy korzystaliśmy ze zwolnień podatkowych.

W kolejnym kroku powinniśmy wybrać przysługujące nam ulgi. Następnie musimy wskazać, w jaki sposób odprowadzaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, czy przelewy wykonywaliśmy co miesiąc, czy co kwartał, a także wpisać kwotę zaliczek dla poszczególnych miesięcy oraz ich łączną sumę. Powinniśmy uzupełnić również rubrykę z sumą zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Następnie należy uwzględnić wszelkie odliczenia od podatku.

W końcowym etapie należy uzupełnić numer rachunku bankowego, na który urząd skarbowy ma przelać ewentualny zwrot podatku, a także nasze dane jako podatnika. Warto jeszcze raz spojrzeć na deklarację i sprawdzić poprawność umieszczonych na niej danych.