Odfrankowienie kredytu – kiedy jest możliwe?

Odfrankowienie kredytu to jeden z najbardziej pożądanych przez frankowiczów sposobów na uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowania zobowiązana finansowego zaciągniętego w szwajcarskiej walucie. Aby skorzystać z takiej opcji, niezbędne jest znalezienie w swojej umowie z bankiem niedozwolonych klauzul. Jakie zapisy powinien zawierać dokument, by odfrankowienie było możliwe? Na czym w zasadzie polega to rozwiązanie? O czym należy pamiętać?

Przed wyjaśnieniem szczegółów procesu odfrankowienia kredytu, należy w pierwszej kolejności przybliżyć konstrukcję kredytów indeksowanych. To właśnie ich dotyczy głównie omawiana opcja. Tego rodzaju zobowiązania udzielane i wypłacane są w złotówkach, ale waloryzowane do obcej waluty. W przypadku frankowiczów, waloryzacja opierała się na frankach szwajcarskich. Praktyka pokazała, że banki po wypłaceniu kredytu, przeliczały kwoty zwrotu, jaką zobowiązany jest oddać klient, na podstawie wewnętrznych tabel kursowych. Co to oznacza? Nie mniej nie więcej tyle, że kredytobiorca zmuszony jest oddać tyle pieniędzy, ile wewnętrznie ustali sobie bank.

Co jeszcze ciekawsze – wbrew dawnym praktykom niektórych banków, kredyty indeksowane nie można nazywać walutowymi, ponieważ wypłata określonej kwoty i spłata zobowiązania nie następują w tej samej walucie (a konkretnie w złotówkach).

Warto także wiedzieć, że odfrankowienie może dotyczyć także kredytów denominowanych, czyli takich, w których pieniądze wypłacane są klientowi w złotówkach, jednak w umowie ta sama kwota wyrażona została we frankach szwajcarskich.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

W największym uproszczeniu – odfrankowienie kredytu polega na unieważnieniu klauzul dotyczących indeksowania zobowiązania we frankach szwajcarskich. Oznacza to wsteczne przekształcenie kredytu w kredyt złotówkowy przy zachowaniu tego samego oprocentowania.

Zasadne może być postawienie pytania, dlaczego w ogóle tego rodzaju klauzule ktoś miałby uznać za nielegalne, skoro powszechnie występowały w umowach bankowych? Dopóki ceny franka szwajcarskiego pozostawały na niskim poziomie, nikt specjalnie nie przejmował się ewentualnymi przeliczeniami wedle wewnętrznych tabel kursowych banków. Problem pojawił się, gdy kurs szwajcarskiej waluty gwałtownie wzrósł. Wówczas kredytobiorcy zorientowali się, że w ich umowach znalazły się zapiski, które prawo cywilne uznaje za niedozwolone. Chodzi konkretnie o takie zapiski, które pozwalają bankowi samodzielnie ustalić kurs danej waluty obcej zawyżanie kosztu kredytu, a także takie, które obarczają kredytobiorców odpowiedzialnością za wahania w wartości franka szwajcarskiego.

Odfrankowienie kredytu nie oznacza, że zaciągnięte przez klienta zobowiązanie zostaje anulowane. Zmieniają się warunki spłaty rat tego rodzaju pożyczki.

Jeśli w umowie kredytowej znajdą się takie zapiski, wówczas będzie to podstawa do podważenia prawa banków do przeliczania spłacanych rat wyrażanych w złotówkach na franki szwajcarskie.

Kiedy odfrankowienie jest możliwe?

Odfrankowienie możliwe jest wtedy, gdy umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule, określane powszechnie jako abuzywne. To absolutna podstawa do tego, by ubiegać się o zmianę warunków kredytowania. Brak tego rodzaju zapisów będzie praktycznie jednoznaczne regulowaniem rat na dotychczasowych warunkach.

Jak ubiegać się o odfrankowienie?

Na początku należy dokładnie przejrzeć swoją umowę kredytową i sprawdzić, czy zawiera ona niedozwolone zapisy. Dokument ten jest zwykle spisany trudnym, zagmatwanym językiem, dlatego dobrze jest poradzić się wyspecjalizowanego na tym gruncie prawnika. Wsparcie oferuje m.in. ta kancelaria prawna – https://www.kancelariasobota.pl/pomoc-frankowiczom/. W przypadku znalezienia niedozwolonych klauzul, ważne jest pracowanie dalszej strategii działania. Na starcie warto spróbować porozumieć się polubownie z bankiem. W ostatnim czasie kredytodawcy stali się bardziej skorzy do zawierania ugód. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, należy sprawę skierować do sądu.

O czym pamiętać?

Trzeba mieć na uwadze, że sprawą sporu zawsze będą klauzule abuzywne. Sąd czy nawet sam bank nie będzie zwracać uwagę na inne aspekty dotyczące kredytu. Jak zostało już wspomniane – brak takich zapisów w umowie dyskwalifikuje klienta do skorzystania z odfrankowienia.