Od czego zależy wytrzymałość węża strażackiego?

od-czego-zalezy-wytrzymalosc-weza-strazackiego

Węże strażackie należą do podstawowych elementów armatury pożarniczej. Umożliwiają prowadzenie skutecznych akcji gaśniczych z bojowych wozów strażackich lub z zewnętrznych i wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. Jednym z ważniejszych parametrów węży pożarniczych jest ich wytrzymałość. Warto więc przeczytać artykuł i dowiedzieć się, od czego ona zależy.

Czym są węże dla straży pożarnych i jakie są ich rodzaje?

Węże pożarnicze to specjalistyczne produkty, przystosowane konstrukcyjnie do wielu zastosowań gaśniczych. Różnorodność środków bojowych wymusza produkcję węży o zróżnicowanych parametrach, zarówno pod względem średnicy, długości, jak i wytrzymałości. Ich zadaniem jest podawanie wody lub wodnych roztworów i innych środków gaśniczych od źródła ich czerpania do miejsca pożaru.

W działaniach straży pożarnej stosuje się dwa rodzaje węży pożarniczych – tłoczne i ssawne. Węże tłoczne służą do tłoczenia wody od motopompy do prądownicy, w której wytwarzany jest strumień gaśniczy. Natomiast węże ssawne przeznaczone są do zasysaniu wody z otwartych zbiorników za pomocą motopomp. Ten rodzaj węży dysponuje drucianym oplotem, zabezpieczającym przed ich spłaszczaniem się podczas zasysania. Produkcją węży pożarniczych zajmują się specjalistyczne firmy o rozbudowanym know-how oraz z dużym doświadczeniem. Dobrym przykładem tego typu firmy jest producent węży strażackich Bogdan Gil z Bielsko-Białej.

Wytrzymałość węży strażackich

Odpowiednia wytrzymałość węży strażackich jest gwarancją prowadzenie skutecznej akcji gaśniczej, a także bezpieczeństwa samych strażaków. Na wytrzymałość węży pożarniczych wpływ ma wiele czynników, przede wszystkim natury konstrukcyjnej. Wyróżnić można węże wykładzinowe, których ścianki są wykonane z przędzy naturalnej lub sztucznej, ewentualnie w formie mieszaniny obydwu surowców. Na wytrzymałość i trwałość wpływa również wykładzina wewnętrzna węży wykonana z tworzywa plastycznego, na przykład gumy. Również węże parciane, których ściany tkane są z przędzy naturalnej, wykazują duży stopień odporności na zużycie. Doskonałym przykładem wytrzymanych produktów są powlekane zewnętrznie tłoczne węże HARDFLEX. Specjalna powłoka, wykonana z odpowiednio dobranych materiałów syntetycznych, otaczająca wewnętrzną wkładkę, radykalnie zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Węże HARDFLEX są lekkie i elastyczne. Zapewniają szybki przepływ wody lub środka gaśniczego, a także zmniejszone opory i odrzuty podczas tłoczenia. Sprawdzają się na głównej linii gaszenia pożaru nawet w bardzo trudnych warunkach.