Obróbka konwencjonalna: rodzaje i ich charakterystyka

obrobka-konwencjonalna-rodzaje-i-ich-charakterystyka

Obróbką konwencjonalną nazywany taką obróbkę materiałów o stałej strukturze – na przykład metali, drewna czy tworzyw sztucznych – która opiera się na wykorzystaniu maszyn i narzędzi obsługiwanych ręcznie. Mimo postępu technologii cyfrowej i automatyzacji przemysłu, obróbka konwencjonalna wciąż jest dość powszechnie stosowana. Zaliczamy do niej wiele różnych metod – poznajmy je nieco bliżej

Obróbka skrawaniem

Nazywamy tak wszystkie metody obróbki materiału polegające na kształtowaniu i nadawaniu mu pożądanych wymiarów poprzez stopniowe ściąganie tak zwanego naddatku. W wyniku tego typu obróbki naddatek, czyli zbędny materiał, przyjmuje postać wiórów (obróbka wiórowa) bądź pyłu (obróbka ścierna). Do obróbki skrawaniem zaliczamy między innymi:

  • frezowanie – pozwala kształtować krawędzie materiału lub tworzyć w nim żłobienia,
  • toczenie – pozwala obrabiać powierzchnie wewnętrze lub zewnętrzne brył obrotowych (np. walca),
  • wiercenie – polega na wykonywaniu otworów w materialne,
  • gwintowanie – umożliwia wykonanie gwintów.

Cięcie

To nic innego jak dzielenie materiału – na przykład arkuszy blachy metalowej czy płyt drewnianych – na mniejsze powierzchnie o danej wielkości lub kształcie. W obróbce konwencjonalnej wykorzystuje się maszyny takie jak piły i gilotyny. Metody te są szybkie i tanie, jednak ich minusem są niedoskonałości krawędzi, które wymagają późniejszej obróbki w celu usunięcia nierówności lub pęknięć.

Spawanie

To odwrotność cięcia – spawanie umożliwia łączenie ze sobą elementów wykonanych z metali lub tworzyw sztucznych. Wyróżnia się kilka różnych technologii spawania, na przykład MIG/MAG, TIG czy MMA. Różnią się one między sobą między innymi ze względu na stosowane w nich środki oraz gazy ochronne, jednak ogólna zasada działania jest we wszystkich bardzo podobna. Spawanie polega na punktowym podnoszeniu temperatury elementu w celu stopienia jego krawędzi i połączenia z innymi elementem. Spawanie wykorzystywane jest w celu tworzenia różnego rodzaju konstrukcji.

Wszystkie opisane metody obróbki konwencjonalnej znaleźć można w ofercie firmy CMPlast.

Kiedy stosuje się obróbkę konwencjonalną?

Metody obróbki konwencjonalnej stosowane są przede wszystkim w tworzeniu pojedynczych, unikatowych elementów i konstrukcji. Przy masowej produkcji stosowana jest raczej obróbka przy pomocy maszyn CNC, które odznaczają się duża lepszą precyzją działania, jednak do działania wymagają projektu, którego wykonanie podnosi koszty produkcji.