Na czym polega rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa to pełna forma rezydencji. W praktyce oznacza to, że osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym danego kraju, rozlicza się według prawa podatkowego obowiązującego w tymże państwie. Pojęcie to nabiera szczególnego znaczenia, gdy mówimy o przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalności gospodarcze zarejestrowane poza granicami Rzeczypospolitej. Dowiedz się, z czym wiąże się bycie rezydentem podatkowym!

Rezydencja podatkowa – definicja

W najprostszym ujęciu, rezydencja podatkowa to miejsce, w którym dana osoba lub podmiot spełnia obowiązek podatkowy. Przykładowo: Jan mieszka w Polsce przez 45% roku, a przez 55% – w Estonii. Posiada 90% udziałów w spółce zarejestrowanej na terenie Estonii. Rozlicza się z rządem Estonii, a więc jest rezydentem Estonii – mimo polskiego obywatelstwa. Dzięki temu, że Polska i Estonia mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie rozlicza się z polskim urzędem skarbowym. W kraju przebywa jako obywatel będący „nierezydentem”.

Znaczenie rezydencji podatkowej

W przypadku osób pracujących na Umowie o pracę czy zatrudnionych w oparciu o inne formy umowy (np. umowę zlecenie lub o dzieło) kwestia rezydentury podatkowej ma drugorzędne znaczenie. Wszelkie formalności, wynikające z konieczności poinformowania urzędu skarbowego o przychodach, są po stronie pracodawcy (lub zleceniodawcy). W przypadku działalności gospodarczych zarejestrowanych w Polsce, kwestia rezydentury także jest jasna.

Sprawa komplikuje się dopiero w przypadku obywateli, którzy znaczną część roku spędzają w kraju, jednak prowadzą działalność lub pracują poza nim. Jeśli jakakolwiek osoba przebywa przez ponad 183 dni w roku na terytorium Polski (czyli ponad pół roku), staje się automatycznie jej rezydentem podatkowym – nawet jeśli nie jest jej obywatelem. Dzięki umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania, kwota podatku opłaconego poza RP uwzględniana jest w rozliczeniu rocznym. Wystarczy jednak wykazać, że ponad pół roku spędza się poza terytorium Rzeczypospolitej, np. w kraju prowadzenia działalności lub miejscu stosunku pracy, aby być rezydentem podatkowym innego państwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, ma wiele zalet – zwłaszcza, gdy wybierze się kraj o stosunkowo łagodnym prawie podatkowym, taki jak Litwa czy Estonia. Aby jednak nie zagubić się w niuansach i przepisach, o pomoc w formalnościach – także tych związanych z rezydenturą – warto skorzystać z usług podmiotu takiego jak Thompsonstein.com. Kancelaria ta specjalizuje się w doradztwie z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, a co za tym idzie – będzie w stanie doradzić, jak rozwiązać kwestie związane z e-rezydenturą, rezydenturą i rezydenturą podatkową.