Na czym polega praca w dziale kadr?

na-czym-polega-praca-w-dziale-kadr

Obsługa kadrowa to wszystkie czynności związane ze sprawami personalnymi w danym przedsiębiorstwie. Do obowiązków działu kadr i płac należy wszystko, co wiąże się z osobami zatrudnionymi w firmie, między innymi prowadzenie pełnej dokumentacji oraz akt osobowych. Kadrowa wylicza także wynagrodzenia oraz przygotowuje listę płac.

Zakres obowiązków specjalisty ds. kadr i płac

Jak wspomniano wcześniej, dział kadrowy czuwa nad dokumentacją i prowadzeniem akt personalnych każdego pracownika. W teczkach gromadzone są informacje o wykorzystywanych urlopach, zwolnieniach i badaniach lekarskich. Kadrowa zajmuje się kontrolowaniem czasu pracy i naliczaniem adekwatnego wynagrodzenia. Specjalista prowadzi zatem ewidencję, w której dokładnie zapisuje przepracowane godziny każdej osoby zatrudnionej w firmie. Do obowiązków specjalisty ds. kadr i płac należy także współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

Praca w dziale kadr i płac to odpowiedzialne zajęcie. To właśnie od specjalisty zatrudnionego na tym stanowisku zależy czy pracownik będzie miał prawidłowo wyliczone wynagrodzenie oraz właściwie rozliczony urlop, czy też zwolnienie lekarskie. Od kandydatów wymaga się dobrej znajomości zagadnień prawa pracy i prawa podatkowego.

Outsourcing usług księgowych

Wart podkreślenia jest fakt, że obecnie przedsiębiorcy mają możliwość wyboru pomiędzy dwoma formami prowadzenia działu kadrowego. Pierwszą opcją jest budowa osobnego działu w strukturach firmy i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Druga możliwość, w wielu przypadkach dużo korzystniejsza, to outsourcing usług księgowych, czyli powierzenie prowadzenia działu kadr firmie zewnętrznej. Wart podkreślenia jest fakt, że utrzymanie działu kadr i płac w strukturze firmy bywa kosztowne – oprócz kosztów pracy należy wziąć pod uwagę także zaopatrzenie stanowisk i zapewnienie miejsca do archiwizowania dokumentów. A zatem outsourcing usług księgowych to sposób na odciążenie firmy od obowiązków księgowych.

Obsługa kadr zajmuje się katowickie biuro księgowe PLUS, którego oferta kierowana jest do przedsiębiorstw, które szukają sposób na ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Warto wiedzieć, że do obsługi działu personalnego konieczna jest specjalistyczna wiedza, umiejętności oraz odpowiednie oprogramowanie. Biuro rachunkowe z Katowic pracuje na systemach informatycznych, które mają ochronę na najwyższym poziomie. Decydując się na współpracę z zewnętrznym biurem rachunkowym mamy gwarancję, że sprawy pracownicze będą prowadzone w sposób dokładny i rzetelny.