Mediacje – sposób na pokojowe zakończenie konfliktu

Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości – skuteczność mediacji w 2021 r. wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do 2013 r., a aż 28,4%, spraw zakończyło się ugodą. Skąd taka popularność pozasądowego rozstrzygania sporów? W procesie tym, zamiast wskazywać winnego – wspiera się wypracowanie kompromisu. Potrafią to skuteczni mediatorzy. Wrocław oferuje wiele tego typu form wsparcia, jednak jeśli zależy ci na pełnych empatii spotkaniach osobistych lub online – skieruj się do kancelarii mediacyjnej Aleksandry Obuchowicz-Sawicz.

Na czym polegają mediacje Wrocław i Dolny Śląsk?

O mediacjach mowa jest wówczas, gdy konflikt rozwiązywany jest poza sądem. Kluczową rolę odgrywa tu mediator. Jego zadaniem jest bezstronna obserwacja konfliktu i wsparcie jego stron w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania.

Mediacje nigdy nie odbywają się pod przymusem. Oznacza to, że aby kompromis mógł zostać wypracowany, każdy musi wyrazić wolę pokojowego rozwiązania sporu.

Jaki musi być mediator Wrocław i Dolny Śląsk

Poza formalnymi wymogami, jak choćby wpis na listę Sądu Okręgowego, mediator powinien reprezentować pewien zbiór cech i postaw. Ponieważ założeniem pozasądowego rozstrzygania sporów jest wypracowanie kompromisu – mediator musi być osobą przede wszystkim bezstronną. Nie może być powiązany z żadną ze stron konfliktu. Wykluczone jest także, aby był zależny od którejś z nich, ponieważ miałoby to wpływ na przebieg całego procesu.

Poza tym mediator powinien cechować się empatią i angażować się w sprawę. Dzięki temu wszyscy uczestnicy spotkań mogą poczuć, że ich obawy, żądania i pretensje zostaną wysłuchane i uznane za ważne.

Kancelaria mediacyjna Wrocław i Dolny Śląsk – gdzie ją znaleźć?

Dokąd się udać, aby zwiększyć szanse na to, że pozytywnie i korzystnie dla każdej ze stron zakończy się mediacja? Wrocław na swojej mapie ma wiele kancelarii świadczących usługi pozasądowego rozstrzygania sporów. Jedną z nich jest biuro Aleksandry Obuchowicz-Sawicz. Każdego dnia pomaga klientom wypracować kompromis, a przy tym oszczędza im wydatków i stresu, związanych z rozprawą sądową. Daje dowód tego, że sprawiedliwość, to nie tylko wymierzanie kary i obarczanie winą. Mediacje przez nią prowadzone to potwierdzenie tego, że konflikt można zakończyć droga porozumienia, a nie walki.

Jakie konflikty pomaga rozwiązać mediator sądowy Wrocław i Dolny Śląsk

Mediator dzięki wiedzy doświadczeniu oraz wrodzonej empatii potrafi wesprzeć zwaśnione strony w żmudnym dochodzeniu do kompromisu. Pozasądowe rozwiązywanie sporów bywa kojarzone przede wszystkim ze sprawami rodzinnymi. Tym również zajmuje się Aleksandra Obuchowicz-Sawicz. Ponadto jest mediatorem spraw pracowniczych, gospodarczych i cywilnych.

Wymienić należy również wśród spraw, którymi zajmuje się mediator: odszkodowania. Wrocław będący stolicą Dolnego Śląska od lat plasuje się na wysokiej pozycji w liczbie wypadków drogowych. W 2021 r. było ich aż 1730, a poszkodowanych zostało 2018 osób. Gdy zakład ubezpieczeniowy odmówi wypłaty odszkodowania lub wypłaci je w zbyt niskiej kwocie, warto spróbować rozwiązać spór drogą mediacji zamiast kosztownego i stresującego procesu sądowego. To zdecydowanie łatwiejszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób dochodzenia roszczeń.