Które pomieszczenia wymagają wentylacji?

Podczas projektowania domu należy dokładnie przemyśleć, w których pomieszczeniach powinien zostać przeprowadzony montaż wentylacji. Szczegółowych informacji na ten temat dostarcza norma PN-83/B-03430. Zadaniem zarówno wentylacji, jak i klimatyzacji jest zapewnienie dobrej jakości środowiska wewnętrznego.

Pod tym względem rozumie się odpowiednią wielkość wymiany powietrza, wilgotność względną, czystość powietrza i prędkość ruchu w pomieszczeniu. Jednocześnie wymienione parametry muszą być zgodne z wymaganiami wspomnianej normy, a także wymaganiami akustycznymi oraz warunkami bezpieczeństwa pożarowego.

W jakich pomieszczeniach należy wykonać montaż wentylacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna musi znaleźć się w tych pomieszczeniach, w których będą przebywać ludzie, w pomieszczeniach gdzie nie ma możliwości otwarcia okien, a także wszędzie tam, gdzie wymiana powietrza jest potrzebna ze względów bezpieczeństwa, technologicznych oraz zdrowotnych. Jak wygląda to w praktyce?

  • Konieczne jest doprowadzenie zewnętrznego powietrza do kuchni z zewnętrznym oknem oraz pokojów mieszkalnych.
  • Zużyte powietrze musi zostać usunięte z łazienki, kuchni, oddzielnej toalety, pomieszczeń, w których nie ma okien (np. garderoby), a także pokoju, który od tych pomieszczeń oddzielają dwoje drzwi. To samo dotyczy pokoju, który mieści się na wyższej kondygnacji.

Dodatkowe informacje na temat wentylacji

Norma warunkuje także ilość strumienia powietrza, które musi wpadać do pomieszczeń, niezależnie od tego na jaki rodzaj wentylacji się zdecydowaliśmy. Przykładowo, w przypadku kuchni z oknem zewnętrznym gdzie znajduje się kuchenka gazowa lub węglowa, strumień nie może być mniejszy niż 70 m3/h. Jeśli chodzi o łazienki jest to 50 m3/h, zaś oddzielne toalety 30 m3/h. Co ważne, z każdego pomieszczenia należy usuwać tyle samo powietrza, ile zostało dostarczone. Taki proces określa się mianem wentylacji zrównoważonej.

Zapraszamy do współpracy: KALOR – montaż wentylacji Kraków