Kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy BHP w firmie?

kto-moze-przeprowadzic-instruktaz-stanowiskowy-bhp-w-firmie

Zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy do podstaw dla każdego pracodawcy. Pracownicy powinni przechodzić wstępne oraz w niektórych przypadkach okresowe szkolenia BHP. Dodatkowo znajomość przepisów bezpieczeństwa powinna być rozszerzona o instruktaż stanowiskowy BHP. Czym on jest oraz kto może go przeprowadzić w firmie?

Czym jest instruktaż stanowiskowy BHP?

Instruktaż stanowiskowy BHP to nic innego jak pozyskanie lub pogłębienie dotychczasowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, na danym stanowisku. Instruktaż jest niezbędną częścią podczas przeprowadzania wstępnego szkolenia BHP. Zapoznaje on pracowników z obowiązkami i zagrożeniami. Dodatkowo powinien on zawierać wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, tak aby być kompletnym źródłem informacji dla pracownika. W instruktażu stanowiskowym powinni wziąć udział wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy ci, którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko oraz praktykanci i stażyści. Według wytycznych instruktaż powinien trwać nie krócej niż 8 godzin, ale jego czas trwania zależy od indywidualnych czynników każdego stanowiska i ilości zagrożeń.

Kto może przeprowadzać instruktaż stanowiskowy?

Przede wszystkim osoba przeprowadzająca instruktaż stanowiskowy, musi mieć odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Najczęściej jest to osoba kierująca pracownikami lub pracodawca. W przypadku, w którym żadna z tych osób nie posiada odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia, wtedy należy zwrócić się o pomoc do firm specjalizujących się w szkoleniach BHP. Firma Inka BHP oferuje swoim klientom profesjonalne przeprowadzenie kursu wstępnego BHP oraz Instruktażu stanowiskowego BHP. Dzięki skorzystaniu z pomocy zewnętrznych doświadczonych specjalistów mamy pewność, że szkolenie zapewni odpowiednią wiedzę oraz kompletne przeszkolenie pracowników. Pamiętaj, że szkolenie wstępne BHP, w którego skład wchodzi instruktaż ogólny oraz właśnie instruktaż stanowiskowy, powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem jakiegokolwiek pracownika do wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy BHP to niezbędny element podczas zapoznania z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. To pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego szkolenia swoim pracownikom. Jeżeli sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji do jego przeprowadzenia, wtedy najlepiej skorzystać z doświadczonych firm specjalizujących się w dziedzinie szkoleń wstępnych BHP.