Jakie są dwa najważniejsze czynniki wpływające na preferencje inwestorów?

Słyszeliśmy o inwestorach i inwestycjach wiele razy, ale nigdy nie zrozumieliśmy, co oznaczają te terminy. Inwestorzy to osoby, które inwestują pieniądze w celu uzyskania większego zwrotu przy minimalnym ryzyku i maksymalnym zysku. Inwestycje mogą czasami być ryzykowne. Dlatego inwestorzy muszą być bardzo ostrożni, zanim zainwestują w coś swój czas i pieniądze. Istnieją różne warianty, w których można inwestować w zależności od zainteresowań, ale ważne jest, aby pamiętać o kilku czynnikach decydujących o wyborze, w co i ile zainwestować.

Dwa najważniejsze czynniki wpływające na preferencje inwestorów to:

Ryzyko inwestycyjne

Wraz ze wzrostem liczby inwestorów na giełdzie rośnie liczba oszustw i blefów na rynku. Istnieje wysokie ryzyko zainwestowania w niewiarygodną inwestycję lub oszukańczą firmę, jeśli nie załatwi się pewnych spraw związanych z inwestycjami. Ryzyko można zdefiniować jako szansę na zwrot z powodu niepewności zysków i zwrotów. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, dopóki nie zdeponują swoich środków w bankach.

Ryzyko jest dalej z dwóch rodzajów – systematycznego ryzyka i ryzyka związanego z aktywami. Ryzyko systematyczne, jak sama nazwa wskazuje, to ryzyko oparte na podstawach pieniężnych. Kwestie takie jak kryzys gospodarczy, powstanie podatków czy zmiana stóp procentowych należą do tej kategorii.

Innym rodzajem jest ryzyko związane z aktywami. Ma charakter niepieniężny i opiera się na utracie określonego rodzaju aktywów, np. Produktu, który nie jest w stanie sprostać najnowszym trendom, wzrost konkurencji na rynku itp. Może być również spowodowany napotkaniem pewnych problemów, takich jak strajk pracowników, złe decyzje zarządcze itp.

Zwrot z inwestycji

Jest to główny czynnik, dla którego jednostka może zdecydować się zainwestować w jakiś przedmiot. Zwrot z inwestycji można zdefiniować jako procentową zmianę wartości inwestycji w danym okresie. Im wyższy zwrot, tym większy zysk dla inwestora. Z drugiej strony bardzo wysoki zwrot może również wynikać z większego ryzyka inwestycyjnego. Zysk może mieć postać zwiększonego dochodu, premii itp.

Dlatego te dwa czynniki odgrywają najważniejszą rolę w preferencjach inwestora, o które należy najbardziej dbać!