Jaka jest różnica między naukami humanistycznymi a społecznymi?

Niektórzy ludzie mylą zarówno nauki humanistyczne, jak i społeczne, jako niemal podobne dyscypliny badawcze, ponieważ obie tematy dotyczą różnych aspektów ludzkiego zachowania i jego relacji ze społeczeństwem. Przedmioty nauk humanistycznych i społecznych są takie same, jak ekonomia, psychologia, prawo, socjologia, językoznawstwo itp., Ale istnieje duża różnica między naukami humanistycznymi a naukami społecznymi. Omówmy różnice poniżej:

1. Zarówno nauki humanistyczne, jak i społeczne bada społeczeństwo i relacje międzyludzkie jako całość; nauki humanistyczne wierzą w bardziej zdefiniowane, krytyczne i analityczne podejście do społeczeństwa, ale nauki społeczne są nieco inne. Kiedy podejście społeczne jest traktowane w bardziej naukowy sposób, wtedy mamy do czynienia z naukami społecznymi. 

2. Nauki humanistyczne są bardziej subiektywne, ale nauki społeczne są bardziej obiektywne. Innymi słowy, studia humanistyczne są w większości oparte na założeniach i filozofiach. Tutaj pojawia się różnica w stosunku do nauk społecznych, ponieważ nauki społeczne są oparte na badaniach rzeczywistości, czy to w starożytności, czy w świecie obecnym. W przedmiotach nauk społecznych są dostępne fakty i logika.

3. Nauki humanistyczne koncentrują się głównie na tradycji, kulturze i dziedzictwie społeczeństwa, na temat rozwoju człowieka. Z drugiej strony, nauki społeczne krytycznie bada faktyczne różnice między naukami humanistycznymi a czystymi. 

4. Zakres studiów, badań i ankiet w naukach humanistycznych jest znacznie mniejszy w porównaniu z naukami społecznymi. Istnieje zróżnicowany zakres prowadzenia badań i studiów z zakresu nauk społecznych, dzięki którym można uzyskać obserwację, analizę, hipotezy i wnioski. Ponieważ nauki społeczne są powiązane z praktycznym światem społecznym, zakres pozyskiwania danych pierwotnych lub wtórnych jest również łatwy.

5. Nauki humanistyczne mają bardzo niewiele wspólnego z obecnymi strategiami marketingowymi lub wdrażaniem polityki. Nauki społeczne to profesjonalne badanie bieżących spraw społecznych, w przypadku których badania i badania prowadzone przez socjologów bardzo pomagają w zmianie dominujących strategii marketingowych poprzez odpowiednią analizę i otrzymywanie informacji zwrotnych od zwykłych ludzi.

6. Nauki humanistyczne to znacznie starsza dyscyplina przedmiotowa, podczas gdy nauki społeczne są nowoczesną gałęzią dyscypliny. W ten sposób można uzyskać ślady starożytnej cywilizacji greckiej z różnych przedmiotów humanistycznych. Nauki społeczne mają pewne przedmioty, które są zupełnie nowe, a dalsze przedmioty również się rozwijają.