Jak zmotywować pracowników do efektywnej pracy?

jakzmotywowacpracownikowdoefektywnejpracy

„Bez Was nie byłoby to możliwe” – tę frazę usłyszymy często jako wyraz podziękować dla tych, którzy swoją pracą bezpośrednio przekładają się na sukces i powodzenie danego biznesu. Idealnie przygotowana strategia działania, znalezienie luki w rynku, obmyślenie innowacyjnego produktu – to nie wystarczy, ktoś plany te musi wdrożyć oraz je wykonać. Dążąc o sukcesu należy pamiętać o jego bardzo istotnych ogniwach – zmotywowanych pracownikach, efektownie wykonywujących swoją pracę.

Jak jednak zapewnić by nasz zespół pragnął dążyć do realizacji postawionych przed nim celów? Jak zadbać o najwyższą jakość wykonywanej pracy? Szkolenia dla firm w zakresie organizacji pracy zespołowej, dbania o panującą „work culture”, odpowiedniej komunikacji z pracownikami mogą okazać się pomocne w tym zakresie. Należy pamiętać przy tym o istotności naszego wpływu na pracowników. To jak nasi pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki zależy w dużym stopniu nie tylko od ich indywidualnych predyspozycji, ale także od działań podjętych w kierunku zadbania o poziom motywacji.

Poznaj swoich pracowników – jakie są ich potrzeby? Co ich motywuje?

W relacjach ludzkich ważne jest by nie kierować się wyłącznie myśleniem deterministycznym, zamiast tego – wejdź w dialog, posłuchaj co inni mają do powiedzenia. Przyjmując postawę otwartą na sugestie, feedback, możliwe zmiany poznasz potrzeby swoich pracowników. Dowiesz się co jest dla nich istotne, co umożliwi im osiągnięcie większego komfortu pracy, jakie przeszkody stoją na ich drodze ku temu. Dobierz odpowiednie, indywidualne strategie stopniowo budując zespół zadowolonych pracowników.   

Motywowanie przez nagrody, nie kary

Praca w środowisku panującego strachu, napięcia związanego z karą niewywiązania się z zadań lub konsekwencji błędów wpływa negatywnie na wyniki pracy. Nie chodzi tu wyłącznie by do kija dołożyć marchewkę. Zadbaj o wykreowanie środowiska, w którym podstawą jest komfort, a przebywanie w nim powoduje dobre uczucia u pracowników. Dopiero na tej zbudowanej podstawie możesz myśleć o kolejnych krokach. Pracowanie z myślą uniknięcia kary za błędy nie zmotywuje Twoich pracowników, pomogą im w tym nagrody, są one skuteczniejszym motywatorem niż kary.

Wprowadź jasny i przejrzysty system celów i pożądanych efektów pracy

Praca przebiega lepiej, gdy zna się cele, do których się dąży oraz oczekiwania względem jej efektów. Zarządzaj odpowiedzialnie, komunikuj oczekiwania w sposób zrozumiały dla innych. Konkret zapobiega pojawieniu się niejasności, zagubienia, utracie motywacji co do realizacji swoich zadań. Wiedząc nad czym należy pracować, w jaki sposób, w jakim okresie oraz jakie efekty ma to przynieść nie tylko ułatwiasz pracownikom zrozumienie ich zadań. Tworzysz także wizję, którą wspólnymi siłami możecie przekształcić w rzeczywistość.

Zaufaj umiejętnościom innym – pozwól im działać

Sposób zarządzania „hands-on” ma swoje zastosowanie. Chcesz osiągnąć cel, który Ty znasz najlepiej? Wiesz jakich efektów się spodziewasz, także chcesz zrobić to na swój własny, zgodny z Twoimi założeniami sposób? Niestety nie możesz wykonać całości pracy w pojedynkę. Zaufaj innym i ich umiejętnościom. Jeśli przekażesz swoją wizję w zrozumiały sposób, nie tylko Ty jesteś w stanie ją zrealizować. Daj innym pracować w zgodzie z ich podejściem i zrozumieniem zadania, możesz dzięki temu uzyskać efekty będące sumą potencjałów i perspektyw innych. Niekiedy przenoszące Twoją wizję jeden krok dalej. Nie musisz stale monitorować postępów pracy. Bądź świadom, iż każdy ma swój indywidualny styl i sposób na osiągniecie efektu końcowego.

Przyznaj uznanie, tam, gdzie się ono należy – doceń wykonaną pracę

Wykonanie zadania nie powinno wiązać się wyłącznie z jego odhaczeniem z listy i przejściem do następnego. Dużo efektywniejsze okazuje się dostrzeganie i przyznawanie zasług innym za wykonaną przez nich pracę. Nie pozwól by efekty przeszły niezauważone, obniży to poziom motywacji przy realizacji kolejnego zadania. Czasem nie potrzeba dużo, wielką siłę mają słowa podziękowania, oceny efektów, przyznania do nich komentarza zwrotnego i rekomendacji. Wskazuj przy tym kierunek rozwoju dla pracownika. Utrzymasz dzięki temu zaangażowanie, ale także i zmotywujesz do dalszej, jeszcze lepszej pracy.