Jak wybrać adwokata od prawa karnego?

Wynik rozprawy sądowej w dużej mierze zależy od kompetencji oraz doświadczenia adwokata, który otrzymał pełnomocnictwo od swojego klienta. Powinien on być specjalistą w swojej dziedzinie, wzbudzać zaufanie oraz podchodzić do swoich klientów w sposób indywidualny. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze wiarygodnej i profesjonalnej kancelarii adwokackiej.

W jakich sytuacjach potrzebna jest pomoc adwokata od prawa karnego?

Prawo karne jest szczególną dziedziną, wymagającą od adwokatów szerokiej wiedzy, dużej odporności na stres, asertywności, umiejętności analitycznego myślenia oraz wyciągania właściwych wniosków. Osoby, wobec których zostało wszczęte postępowanie sądowe, mogą skorzystać z usług, oferowanych przez profesjonalną kancelarię adwokacką. Dzięki temu uzyskają fachowe wsparcie podczas:

  • podejmowania kluczowych decyzji w sprawie,
  • negocjowania korzystniejszych warunków dobrowolnego przyznania się do winy,
  • odwoływania się od decyzji, które zostały podjęte przez określone organy ścigania,
  • definiowania potrzebnych dowodów w sprawie,
  • składania wniosków o uniewinnienie czy umorzenie postępowania.

Adwokaci od prawa karnego specjalizują się w sprawach, które dotyczą przestępstw:

  • seksualnych, zwłaszcza gwałtów i pedofilii,
  • prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu,
  • prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków,
  • posiadania narkotyków,
  • handlu narkotykami.

Istnieje wiele sposobów, aby zmniejszyć skutki represji karnej. Adwokat, specjalizujący się w określonych sprawach jest w stanie w dużym stopniu pomóc swojemu klientowi. Oskarżony na przykład o posiadanie narkotyków powinien jednak odpowiednio wcześnie zgłosić się do postępowania. Podjęcie właściwych kroków już na wczesnym jego etapie znacząco zwiększa szanse na złagodzenie kary lub w przypadku niewystarczających dowodów – całkowite jej uniknięcie.

Kto powinien skorzystać z usług adwokata od prawa karnego?

Skuteczność działań adwokata w dużej mierze zależy od tego, na jakim etapie postępowania zgłosi się go niego klient. Dlatego ważne jest, aby skorzystać z usług kancelarii natychmiast po odebraniu wezwania na przesłuchanie w roli podejrzanego, zatrzymaniu czy otrzymaniu informacji o możliwości wszczęcia postępowania. Określoną sprawę karną powinien od początku do końca prowadzić jeden adwokat, który dokładnie zapoznał się z jej okolicznościami i historią. To też znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu, świadomego lub nieświadomego. Poza tym adwokat będzie dysponował większą ilością czasu, potrzebną na opracowanie skutecznej strategii obrony swojego klienta. Każdy, kto został uwikłany w postępowanie karne, powinien skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Aby znaleźć rzetelnego, doświadczonego i godnego zaufania specjalistę od prawa karnego, można wpisać w wyszukiwarkę np.: adwokat Łódź prawo karne. Dzięki temu możliwe jest zapoznanie się z opiniami innych klientów. Udzielenie pełnomocnictwa podczas rozprawy sądowej sprawdzonej, kompetentnej osobie zwiększa szansę oskarżonego na łagodniejszą karę lub jej uniknięcie w przypadku uwodnienia jego niewinności.

Adwokat Łódź prawo karne – na co zwrócić uwagę?

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy klient kancelarii adwokackiej zostaje pozbawiony wolności lub tymczasowo aresztowany, przekazuje pełnomocnictwo swojemu adwokatowi poprzez przekazanie odpowiedniego upoważnienia wraz ze złożonym przez siebie podpisem. Wówczas kancelaria oficjalnie staje się obrońcą i może kontaktować się z właściwym prokuratorem czy jednostką policji. Zyskuje również pełny dostęp do akt sprawy. Na ich podstawie analizuje sprawę karną oraz przygotowuje możliwie najbardziej skuteczną linię obrony. Organy ścigania mają obowiązek bieżącego informowania adwokata o postępach w sprawie, terminach rozpraw czy czynnościach, które mają zostać podjęte wobec zatrzymanego lub oskarżonego.