Jak się żyje w Wałbrzychu? Badamy lokalny rynek pracy.

Czy wiesz, że od stycznia do końca lipca 2022 roku stopa bezrobocia w Wałbrzychu, jak podaje GUS, spadła aż o 0,7% do poziomu 4,2%? Jednocześnie była wówczas niższa niż średnia stopa bezrobocia w Polsce, która wyniosła 4,9%. Bezrobocie spada, rośnie liczba inwestycji, a wraz z nią wakatów w wielu firmach. Dowiedz się, jakich pracowników poszukują aktualnie pracodawcy, zatrudniający w tym regionie. Sprawdź, na jakich kierunkach warto studiować, aby bez problemu znaleźć tu zatrudnienie.

Analiza rynku pracy w Wałbrzychu. Czy praca zdalna wypiera konwencjonalną formę zatrudnienia?

Cennym i najbardziej aktualnym źródłem informacji o rynku pracy są ogłoszenia pracodawców. Dlatego też sprawdziliśmy jak wyglądają oferty pracy w Wałbrzychu na GoWork.pl i w innych serwisach związanych z zatrudnieniem. Jak podaje Barometr Zawodów w raporcie sporządzonym dla województwa dolnośląskiego, w Powiatowych Urzędach pracy w I półroczu 2021 wśród poszukiwanych osób z wykształceniem wyższym, największa liczba dotyczyła lekarzy, nauczycieli języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących, pielęgniarek i położnych, księgowych, ratowników medycznych i inżynierów budowlanych. Co więcej, prognoza na rok kolejny pod tym względem nie zmieniła się. Dlaczego tak się dzieje?

Jednostki budżetowe w mieście Wałbrzych sna koniec lipca 2021 stanowiły 8,1% wszystkich podmiotów, oferujących pracę. Są to dane, pochodzące z GUS, zgodnie z rejestrem REGON. Z tego samego rejestru można wyczytać, że największa liczba podmiotów gospodarczych, zatrudniających największą liczbę pracowników pochodzi właśnie z sektora publicznego. Dlatego duża ilość ofert, jakie można było odnaleźć, odwiedzając Powiatowy Urząd Pracy dotyczyła stanowisk w jednostkach administracyjnych, edukacyjnych, medycznych i służbach ratunkowych. Jak więc widać, potrzebni są pracownicy, którzy będą fizycznie obecni w miejscu pracy, w związku z czym praca zdalna w tym mieście nie jest popularna.

Jacy pracownicy są obecnie najbardziej poszukiwani w Wałbrzychu?

Jacy pracownicy poszukiwani są aktualnie w Wałbrzychu? Jak można wyczytać z raportu Barometr Zawodów, danych Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy, że najbardziej poszukiwani w Wałbrzychu są pracownicy z wykształceniem administracyjnym, pedagogicznym i medycznym. Potrzebni są zarówno lekarze specjaliści, jak i dentyści, ale też dietetycy, pielęgniarki i pielęgniarze i kosmetolodzy. W obszarze administracji, specjaliści ds. analiz i rozrachunków. W szkolnictwie z kolei nauczyciele języków obcych. Jednak z tych samych raportów, można prognozować, że na zatrudnienie w kolejnych latach, będą mogli liczyć specjaliści z sektora technologii, przemysłu, inżynierii budowlanej i środowiska.

Na jakich kierunkach warto studiować, aby otrzymać zatrudnienie?

Utworzona w 1997 Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, sprzyja nowym inwestycjom. W regionie powstaje coraz większa liczba firm z sektora budowlanego i przemysłu. Potrzebują oni nie tylko szeregowych pracowników do fizycznych i prostych prac, ale też absolwentów szkół wyższych z wykształceniem kierunkowym na stanowiskach inżynierskich. Łatwo zauważyć, że wzrasta zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Najnowsze oferty pracy, jakie pojawiają się na portalach internetowych, dotyczą inżynierów budowlanych, technologów produkcji, czy technologach ochrony środowiska.

Czy pracownik fizyczny przestanie być potrzebny?

Pomimo prognoz dotyczących rynku pracy, przeglądając ogłoszenia o pracę w Wałbrzychu, można zauważyć, że wciąż największą liczbę poszukiwanych do pracy osób stanowią różni specjaliści z sektora medycznego, w tym pielęgniarki, radiolodzy, dentyści i lekarze różnych specjalności. Jednak pomiędzy tymi ogłoszeniami pracy nie brakuje wciąż miejsca dla pracowników fizycznych.