Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

jak-prawidlowo-eksploatowac-przydomowa-oczyszczalnie-sciekow

Sposób zagospodarowania ścieków powinien zapewniać eliminację ryzyka, że zanieczyszczą one wody gruntowe lub w jakikolwiek sposób staną się uciążliwe dla środowiska naturalnego. Na obszarach, gdzie nie można podłączyć budynku do instalacji kanalizacyjnej rozwiązaniem może być albo składowanie nieczystości w zbiornikach i przewożenie ich do oczyszczalni zbiorczej, albo budowa własnej oczyszczalni przydomowej.

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga obsługi?

Podjęcie decyzji o budowie własnej przydomowej oczyszczalni ścieków jest metodą uzyskiwania wody nadającej się do celów gospodarczych lub zagospodarowanie jej w sposób, który będzie bezpieczny dla środowiska. Kanalizacja sanitarna podłączona do oczyszczalni oznacza brak wydatków na regularne opróżnianie zbiorników z nieczystościami, wymaga jednak właściwej obsługi. Choć z zasady przydomowe oczyszczalnie należą do instalacji niemal niewymagających aktywności od ich użytkowników podczas bieżącego działania, we wszystkich z nich zachodzi potrzeba wykonywania pewnych zabiegów pozwalających na utrzymanie ich wysokiej efektywności pracy oraz zapobieganie ewentualnym awariom.

Jak dbać o efektywność działania przydomowej oczyszczalni ścieków?

W przypadku systemu składającego się z osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego, czyli tzw. szamba ekologicznego zadaniem użytkownika będzie zadbanie o okresowe wybieranie osadów oraz czyszczenie koszy z filtrami mechanicznymi. W oczyszczalni biologicznej poza tym konieczne okaże się utrzymywanie sprawności systemu napowietrzającego oraz weryfikowanie jakości złoża bakteryjnego, a w razie potrzeby jego odtwarzanie. W przypadku oczyszczalni chemiczno-biologicznej zakres czynności, które muszą być wykonane jest poszerzony o dozowanie preparatów przyspieszających rozkład ścieków. Warto pamiętać, że dodawanie odpowiednio dobranych pastylek umieszczanych w zbiornikach toalet może poprawić efektywność działania większości systemów.

Kto dostarcza sprawdzone rozwiązania z zakresu kanalizacji ciśnieniowej?

Infrastruktura do systemów odprowadzania ścieków powinna być dopasowana do ich charakterystyki i gwarantować długotrwałe oraz sprawne działanie. W przypadku systemów kanalizacji ciśnieniowej niezbędnym składnikiem instalacji będą przydomowe albo sieciowe przepompownie ścieków. Ich renomowanym producentem jest firma INWAP. W jej ofercie znajdują się zarówno zbiorniki z tworzywa sztucznego, jak i konieczna infrastruktura w tym pompy Orka oraz potrzebne oprzyrządowanie – armatura oraz aparatura sterująca.