Jak dbać o przydomową oczyszczalnię ścieków?

jak-dbac-o-przydomowa-oczyszczalnie-sciekow

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to skuteczny i ekologiczny sposób na radzenie sobie z nieczystościami. Jej sprawne funkcjonowanie wymaga przestrzegania kilku reguł. Jak prawidłowo dbać o przydomową oczyszczalnię ścieków? Co można robić, a czego unikać? Czy oczyszczalnię należy konserwować? Na te pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Zasady użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków podzielić można na dwa rodzaje: biologiczne i drenażowe. Jak wyjaśnia specjalista z firmy MAWEX EKO montującej oczyszczalnie ścieków w Małopolsce: biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy mechaniczne oraz oczyszczanie bakteryjne, zachodzące w jednym zbiorniku. Oczyszczalnie drenażowe składają się natomiast ze zbiornika gnilnego oraz systemu drenażowego. Oba rodzaje instalacji wymagają przestrzegania pewnych zasad, dotyczących przede wszystkim tego, co może trafiać do domowych ścieków, a co nie powinno.

Najważniejsze reguły użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków to:
• zmniejszenie użycia środków chemicznych do dezynfekcji,
• korzystanie z biodegradowalnych środków piorących i myjących,
• unikanie odprowadzania do ścieków farb, rozpuszczalników, pestycydów, substancji toksycznych, smarów, olejów oraz tłuszczów,
• unikanie wrzucania do kanalizacji większych, nierozpuszczalnych substancji organicznych takich jak resztki pokarmu,
• używanie ekologicznych preparatów do udrażniania rur.

Czy przydomową oczyszczalnię ścieków trzeba konserwować?

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków cechują się wysoką szczelnością, dzięki czemu nie wymagają okresowego uszczelniania. Aby jednak zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie, warto przeprowadzać okresową kontrolę. Wskazane jest także dosypywanie do ścieków specjalnych preparatów bakteryjnych, które uzupełniają florę bakteryjną w oczyszczalni i usprawniają proces biologicznego rozkładu zanieczyszczeń.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem nie tylko ekologicznym, ale także korzystnym pod względem ekonomicznym. Nie wymaga ona ani opróżniania, ani częstych zabiegów konserwacyjnych. Wystarczy dokonywać okresowej kontroli i co jakiś czas uzupełniać florę bakteryjną, by utrzymywać sprawne funkcjonowanie instalacji.