Gdzie znajduje zastosowanie skaner PET/CT?

Urządzenia do diagnostyki obrazowej korzystają z różnych technologii. A jedną z najnowocześniejszych, która zmienia poziom uzyskiwanych informacji z tkankowego na komórkowy, jest pozytonowa tomografia emisyjna. Skaner PET/CT jest innowacyjnym aparatem hybrydowym, który pozwala na niezwykle precyzyjną diagnostykę. Łączy on w sobie elementy tradycyjnej tomografii komputerowej i medycyny nuklearnej. Gdzie znajduje zastosowanie?

Czym jest skaner PET/CT?

W największym uproszczeniu skaner PET/CT jest urządzeniem służącym do diagnostyki obrazowej, który łączy technologię komputerowej tomografii, bazującej na promieniowaniu rentgenowskim z pozytonową tomografię emisyjną, (czyli PET). PET jest metodą obrazowania wywodzącą się z medycyny nuklearnej, w której za pomocą wprowadzonych do organizmu pacjenta radioznaczników bada się prawidłowość metabolizmu komórkowego określonych organów czy części ciała.

Połączenie obu technik obrazowania w jeden skaner PET/CT pozwala uzyskać niezwykle precyzyjne wyniki. Dostajemy w ten sposób zarówno trójwymiarowy obraz kości, tkanek i naczyń krwionośnych, jak i rozpoznanie ewentualnych stanów zapalnych zarejestrowanych na poziomie molekularnym. Wsparcie tomografii komputerowej pozwala na szybsze i prostsze zinterpretowanie wyników pozytonowej tomografii emisyjnej. Otrzymujemy bowiem dokładny obraz anatomiczny organizmu i naniesione na niego informacje zebrane na poziomie komórkowym.

skanerpetct

Tomografia emisyjna pozytonowa w diagnostyce

Skaner PET/CT znajduje niezwykle szerokie zastosowanie przede wszystkim we wczesnej diagnostyce nowotworów, ale nie tylko! Urządzenie to jest szeroko stosowane w diagnostyce schorzeń ośrodkowego układu nerwowego i sercowego oraz innych stanów zapalnych w organizmie. Samo badanie przeprowadzone za pomocą tego innowacyjnego urządzenia jest całkowicie bezinwazyjne.

Ponadto skaner PET.CT korzysta z o wiele mniejszych dawek promieniowania rentgenowskiego niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych tomografów komputerowych. Przy czym zastosowanie stricte diagnostyczne skanerów PET/CT to nie wszystko. Służą one bowiem także do innych celów. Jakich dokładnie?

Skaner PET/CT w monitorowaniu terapii medycznych

Nowoczesne skanery PET/CT są również doskonałym narzędziem do monitorowania postępów w podjętych terapii medycznych. Za ich sprawą można w szybki i bezpieczny sposób sprawdzić, czy podjęte leczenie przynosi zadowalające efekty. Najczęściej zastosowanie skanerów PET/CT w zakresie monitorowania efektów podjętego leczenia spotyka się przy terapiach onkologicznych. Umożliwia to błyskawiczną zmianę metod leczenia, w sytuacji, kiedy na poziomie komórkowym jest widoczne, że nie przynoszą one zadowalających wyników.