Doradztwo podatkowe w Warszawie

Doradztwo podatkowe w Warszawie

Wraz z powstaniem podatków zrodziły się problemy związane z tym, jak się z nich rozliczać. W Polsce doradztwo podatkowe oficjalnie powstało 5 lipca 1996 roku wraz z wejściem w życie ustawy o doradztwie podatkowym. Są w niej zawarte między innymi czynności doradztwa podatkowego oraz podmioty, które są uprawnione do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Czynności doradztwa podatkowego określone w ustawie

Według ustawy do czynności doradztwa podatkowego zalicza się udzielanie wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Co więcej, doradztwo podatkowe to prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym samym zakresie oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w firmie. Oznacza to nic innego niż fakt, iż przedsiębiorca zamiast kierować sprawami podatkowymi firmy, może skupić się na rozwoju własnej działalności. Kolejnymi ważnymi aspektami jest sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy związanej z nimi oraz reprezentowanie zleceniodawcy przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Kto zajmuje się doradztwem podatkowym?

Zgodnie z ustawą czynności doradztwa podatkowego mogą wykonywać osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci. Są to zatem osoby wysoko wykształcone, które posiadają nie tylko odpowiednią wiedzę w zakresie prawa podatkowego, ale również stosowne doświadczenie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej doradztwo podatkowe

Czynności doradztwa podatkowe są zabezpieczone na wypadek powstania błędu. Reguluje to również wyżej wspomniana ustawa za pomocą przysługującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy ona wszystkich doradców zawodowych z tytułu wykonywania swojego zawodu. Ubezpieczenie to pozwala wypłacić zleceniodawcy stosowne środki jako wynagrodzenie za popełnienie pomyłki przez doradcę. Wpływa to zatem pozytywnie na poziom zaufania podatników do doradców oraz działań związanych z doradztwem podatkowym.