Dlaczego ważne jest regularne przeprowadzanie audytów?

Audyt stanowi niezależną ocenę konkretnego przedsiębiorstwa, systemu, procesu, czy też produktów. Przedmiot poddawany analizie jest opiniowany pod względem zgodności z obowiązującymi standardami, wzorcami, normami lub przepisami prawa. Jakie zalety ma regularne zlecenie audytów?

Opis procedury

Analiza przeprowadzona jest przez wewnętrznych lub zewnętrznych ekspertów. Ma ona na celu usprawnienie funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Audyt nie jest represyjną analizą – końcowy raport nie zawiera nazwisk osób, które spowodowały powstanie ewentualnych nieprawidłowości. Badanie rozpoczyna się od opisu ryzyka. Podstawę audytu stanowią natomiast systemy kontroli. Analiza ma charakter niezależny. Nie należy jej zatem mylić z kontrolą. Audyt przeprowadza się bowiem na zlecenie przedsiębiorstwa, a jego cel stanowi usprawnienie firmy. Kontrola dąży natomiast do wykrycia nieprawidłowości i wskazania winnych wytworzenia dysfunkcyjnych obszarów.

Rodzaje audytów

Audyty można podzielić ze względu na przedmiot oceny. Wyróżnia się bowiem analizy:

 1. badania klinicznego,
 2. ekologiczne,
 3. działalności,
 4. etyczne,,
 5. energetyczne,
 6. finansowe
 7. operacyjne,
 8. oprogramowania,
 9. podatkowe.

Ze względu na umiejscowienie w jednostce przeprowadza się audyt:

 1. wewnętrzny,
 2. zewnętrzny,
 3. trzeciej strony.

Korzyści płynące z analizy

Profesjonalne analiza pozwala wdrożyć nowoczesne rozwiązania, mogące usprawnić obieg dokumentów w firmie – https://www.crowe.com/pl/services/elektroniczny-obieg-dokumentow. Zastanawiając się nad wyborem odpowiedniego audytora, warto wybrać zewnętrznego specjalistę. Jest to bowiem rozwiązanie, generujące mniejszą ilość środków finansowych przedsiębiorstwa. Zewnętrzny audytor stanowi gwarancję merytorycznej i obiektywnej oceny. Ma on również dużą wiedzę na temat systemów zarządzania. Zewnętrzny audytor potrafi wskazać obszary, wymagające najbardziej wnikliwej analizy. W przypadku wewnętrznego specjalisty trzeba liczyć się z ryzykiem nieobiektywnej oceny. Warto również pamiętać, że odbyty przez dany podmiot kurs nie gwarantuje prawidłowości audytu. W przypadku skomplikowanych i ważnych dla przedsiębiorstwa systemów warto zatem zdecydować się na skorzystanie z usług zewnętrznego podmiotu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.crowe.com/pl/services/audyt/badanie-sprawozdan-finansowych.

Audyt stanowi rzetelną analizę, pozwalającą w odpowiedni sposób ukierunkować działania przedsiębiorstwa. Dzięki badaniu i wdrożonym rozwiązaniom można stać się liderem w konkretnym obszarze rynkowym. Warto zatem regularnie przeprowadzać audyty, korzystając z usług zewnętrznych specjalistów.