Dlaczego warto skorzystać z ugód z wierzycielami?

ulga-od-dlugu

Uporczywe telefony, wizyty w prywatnym mieszkaniu, korespondencja coraz mniej subtelnie wzywająca do spłaty zaległości – bardzo często właśnie tak wyglądają działania wierzycieli, próbujących samodzielnie lub za pomocą firm windykacyjnych odzyskać należne im zobowiązania. Tymczasem, wielu z tych stresujących sytuacji można uniknąć, stawiając czoła swojemu zadłużeniu. Osoba mająca długi powinna przede wszystkim dążyć do jak najszybszego zawarcia ugody z wierzycielami.

Kiedy warto pomyśleć o zawarciu ugody?

Już w momencie otrzymania pierwszego wezwania do zapłaty warto rozważyć pertraktacje z bankiem, firma windykacyjną lub innym podmiotem, który domaga się spłaty należności. Należy pamiętać, że windykacja rozumiana jako działanie mające na celu odzyskanie należnej zapłaty jest czynnością legalną w świetle prawa. Nie warto więc robić sobie żadnych nadziei na to, że wierzyciele nagle zaniechają dochodzenia swoich roszczeń. O wiele lepiej, jak najszybciej stawić czoła problemom.

Wiele osób obawia się, że windykator nie przychyli się do ich prośby, dotyczącej odroczenia lub rozłożenia spłaty długu na korzystniejsze raty. Wsparciem w takich negocjacjach może okazać się przystąpienie do programu oddłużeniowego Ulga od długu oferującego pomoc doświadczonych prawników.

Jakie korzyści daje ugoda z wierzycielami?

Istnieje wiele powodów, dla których osoba zadłużona powinna starać się o jak najszybsze zawarcie ugody z wierzycielem. Często już samo wyrażenie dobrej woli i chęci rozmowy może ułatwić pertraktacje z instytucją, której zalegamy pieniądze. Podstawowe korzyści z zawarcia ugody to m.in.:

– uniknięcie domagania się zwrotu należności na drodze sądowej,

– zaniechanie uporczywych prób windykacji długu (nachodzenia, telefonów, wysyłania sms-ów i pism),

– możliwość zredukowania zadłużenia – program Ulga od długu pozwala obniżyć należność nawet o 69%,

– szansa na uzyskanie nowych, korzystniejszych warunków regulacji zobowiązania,

– rozłożenie procesu oddłużania na dłuższy okres – zwykle 5-10 lat,

– zmniejszenie a czasem nawet umorzenie odsetek od niespłacanych rat.

Dowodem na to, że negocjowanie ugody z wierzycielami może być niezwykle korzystnym rozwiązaniem, są przypadki osób, które wybrały program Ulga od długu. Wielu z nich, na skutek zawartego porozumienia, wierzyciele umorzyli nawet ponad 60% zadłużenia, jednocześnie wyrażając zgodę na dogodne rozłożenie w czasie spłaty pozostałych należności.

Program Ulga od długu – szansa na odzyskanie finansowej wolności

Dążenie do porozumienia z windykatorem, komornikiem, bankiem lub innymi podmiotem domagającym się zwrotu długu, to w praktyce jedyne sensowne rozwiązanie. Jeśli chodzi o skuteczność programu Ulga od długu opinie jego uczestników w połączeniu z twardymi faktami dowodzą, że odzyskanie wolności finansowej oraz uwolnienie się od nękających windykatorów nie są niemożliwe. Czasem wystarczy jedynie deklaracja dobrej woli i szczera chęć przystąpienia do rozmów wszystkich stron sporu.