Czym zajmuje się laboratorium drogowe?

badanie gruntu

Z każdym rokiem coraz więcej osób decyduje się na zrobienie prawa jazdy, kupuje samochód. Według statystyk rośnie nie tylko liczba kierowców, ale także zwiększa się liczba dróg, autostrad itp. Niezawodność konstrukcji i wysoka odporność na zużycie nawierzchni to istotne wskaźniki, dzięki którym można zagwarantować bezpieczną eksploatację dróg. Między innymi takimi właśnie czynnościami zajmuje się laboratorium drogowe.

Czym jest laboratorium drogowe?

Laboratorium drogowe to najprościej i najogólniej mówiąc firma zajmująca się badaniem nawierzchni dróg oraz nadzorująca jakość materiałów używanych do budowy dróg. Określa także ich właściwości oraz na bieżąco monitoruje prace budowlane na każdym etapie budowy/remontu nawierzchni. Za pomocą laboratorium drogowego można m.in. przeprowadzić badania terenowe betonu, badanie gruntu, asfaltu, skontrolować wytrzymałość gotowych konstrukcji betonowych, określić stopień ich mrozoodporności i przepuszczalności powietrza, przeanalizować stan nawierzchni asfaltowej i warstw wiążących podczas eksploatacji jezdni. Głównym zadaniem laboratorium drogowego jest kontrola jakości materiałów użytych do budowy dróg oraz ocena gotowej już konstrukcji drogi.

Reasumując, laboratorium drogowe zajmuje się:

  • badaniem podłoża gruntowego pod nawierzchnią drogową,
  • badaniem warstw konstrukcyjnych dróg,
  • diagnostyką istniejących nawierzchni drogowych.

Badanie gruntu

Spośród świadczonych przez laboratorium drogowe usług warto zwrócić uwagę na proponowane ekspertyzy związane z badaniem gruntów przygotowywanych pod budowę nowej drogi. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, zwłaszcza maszyn i innego sprzętu, specjaliści mogą poddać nawierzchnię różnego typu badaniom, testom. W laboratorium drogowym sprawdza się próbki gruntu pobrane za pomocą odpowiednich maszyn – sond, mierników gęstości, automatycznych ubijaków, urządzeń elektromagnetycznych itp. Poza tym, w laboratorium drogowym, oprócz właściwości nawierzchni drogi sprawdza się także parametry konkretnego materiału, który zostanie wykorzystany podczas budowy.

Prace laboratoryjne są zwykle wykonywane przez profesjonalistów, najczęściej geotechników, ale niektórzy inżynierowie budownictwa również świadczą usługi w tym zakresie, podobnie jak wyspecjalizowane firmy geodezyjne. Każdy, kto planuje budowę domu, powinien przeprowadzić badanie gleby przed zakupem działki, tak by ewentualnie zrezygnować z kupna lub chociażby negocjować cenę.