Czym jest żółta plamka na oku?

leczenie-amd

Współczesna okulistyka wyróżnia wiele chorób centrum siatkówki oka, które upośledzają zdolność widzenia pacjenta. To szczególne miejsce odpowiada za ostre widzenie. Umożliwia rozpoznawanie szczegółów i twarzy, czytanie, oglądanie telewizji czy prowadzenie samochodu. Ze względu na wysoką wydajność metaboliczną oraz skomplikowaną i bardzo delikatną strukturę, ten obszar siatkówki jest również szczególnie podatny na choroby. Istnieje szereg zaburzeń widzenia, które mają swój początek w plamce żółtej. Jak rozpoznać i leczyć związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej?

Co to jest plamka żółta?

Plamka żółta jest wyjątkowym miejscem na siatkówce oka. Obszar ten charakteryzuje się największym zagęszczeniem czopków, czyli receptorów światłoczułych. To dlatego plamka żółta to obszar o największej rozdzielczości widzenia. Nazwa podkreśla fakt, że receptory plamki żółtej zawierają żółty barwnik. Każde schorzenie i uszkodzenie siatkówki w tym miejscu oka skutkuje zniekształceniami obrazu, zmniejszeniem ostrości widzenia, ubytkami w polu widzenia lub zaburzeniami widzenia barw.

AMD – najczęstsza choroba siatkówki

AMD (z angielskiego Age-related Macular Degeneration) to inna nazwa zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem. Występuje zwykle po 60. roku życia i jest jedną z najczęstszych przyczyn poważnych zaburzeń widzenia i ślepoty w wieku dojrzałym. To dlatego leczenie AMD warto zacząć jak najszybciej. Choroba wpływa na plamkę żółtą, która odpowiada za ostre widzenie. Jeśli pacjent cierpi na AMD, w tym obszarze ginie coraz więcej komórek światłoczułych. W przebiegu schorzenia dochodzi do postępujących upośledzeń i zaburzeń w centralnym polu widzenia.

Rodzaje zwyrodnień plamki żółtej (AMD)

Zwyrodnienie plamki żółtej może mieć wiele wariantów, spowodowanych na przykład wadami genetycznymi. Ponadto wyróżnia się:

-postać suchą AMD (niewysiękowa, zanikowa);

-postać mokrą AMD (wysiękowa, neowaskularna).

Najczęstszą odmianą choroby jest suche zwyrodnienie plamki żółtej. Początkowo tylko nieznacznie wpływa na wzrok. W tej postaci AMD powstają złogi niedostatecznie usuniętych produktów przemiany materii. W przebiegu choroby powiększają się one i stają liczniejsze. W zaawansowanym stadium komórki wzrokowe w plamce nie mogą być już odpowiednio zaopatrywane w substancje odżywcze i wymierają.

Leczenie AMD

W przypadku suchej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem nie ma obecnie konkretnych, skutecznych metod leczenia. Jednak działania takie jak ćwiczenia, zdrowa dieta i zbilansowana podaż witamin mogą mieć pozytywny wpływ na przebieg choroby. W terapii postaci mokrej dostępne są metody leczenia, spowalniające przebieg choroby. Pacjenci Centrum Oka po dokładnym i co ważne, bezbolesnym badaniu poddawani są terapii najodpowiedniejszej dla danego przypadku. Do hamowania powstawania nowych naczyń krwionośnych w mokrym zwyrodnieniu plamki żółtej stosuje się terapię anty-VEGF, czyli wstrzyknięcie w znieczuleniu miejscowym do ciała szklistego inhibitorów VEGF. Substancje te hamują wzrost naczyń krwionośnych i uszczelniają chore, co zapobiega krwawieniu i gromadzeniu się płynu.