Czym jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i pracy?

Kto może otrzymać wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające ma na celu zmianę warunków pracy zatrudnionej osoby. Wcześniejsze zasady przestają obowiązywać i zastępują je zupełnie nowe. Dokument dotyczy istotnych zmian, stąd niezbędne jest udokumentowanie wszystkich postanowień i wprowadzanych modyfikacji.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy – co to jest?

Wypowiedzenie zmieniające to dokument przygotowywany przez pracodawcę. Jego podstawowym celem jest zmiana warunków pracy oraz/bądź płacy pracownika. Jeżeli pracownik nie zgadza się z wprowadzanymi zmianami, konieczne jest zakończenie umowy o pracę. Wypowiedzenie nie ma na celu zaszantażowanie pracownika, a jedynie zmianę dotychczasowych warunków, niestety są one mniej korzystne dla zatrudnionej osoby. Wypowiedzenie jest stosowane również w sytuacjach, gdy ze względu na trudną sytuację w firmie pracodawca musi zlikwidować stanowiska albo wprowadzić inne, konieczne zmiany.

Wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy musi zawierać dane pracownika i pracodawcy, wypowiedzenie starych warunków umowy i wpisanie nowych, uzasadnienie poczynionych zmian, pouczenie o możliwości odwołania się do sądu oraz pouczenie o terminie złożenia oświadczenie i ewentualnej odmowie. Jeżeli którykolwiek z elementów występujących na dokumencie budzi wątpliwość pracownika, warto skierować swoje kroki do kancelarii, gdzie pomoc zaoferuje adwokat Prawo pracy warunkuje sposób przygotowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, dlatego prawnik szybko zweryfikuje jego treść i ewentualne błędy albo niekorzystne dla pracownika zmiany.

Kto może otrzymać wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie jest dedykowane dla pracowników, którzy pracują na podstawie umowy o pracę. Dokument pozwala na zmianę ważnych warunków pracy i płacy, czyli zakresu obowiązków oraz wynagrodzenia pracownika, jednak dotyczy tylko sytuacji, kiedy nowe warunki są mniej korzystne, niż te obowiązujące wcześniej. Jeżeli warunki ulegają poprawie, pracodawca przygotowuje aneks do umowy o pracę.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy nie może zostać doręczone kobiecie w ciąży, przebywającej na urlopie macierzyńskim, pracownikowi na zwolnieniu lekarskim czy urlopie.