Czym jest inżynieria irygacyjna?

Inżynieria irygacyjna jest rodzajem inżynierii lądowej, która obejmuje badanie kontrolowania i wykorzystywania różnych naturalnych źródeł wody. Dogłębnie bada nawadnianie i rolnictwo. Powodzie to podstawa rolnictwa i jedyny sposób dostarczania wody do upraw. Inżynieria nawadniania to dziedzina inżynierii, która omawia zastosowania nawadniania w produkcji roślinnej oraz sposoby wykorzystania i zastosowania nowych zasad i technologii w praktykach irygacyjnych. Przestudiowanie inżynierii nawadniania ma zasadnicze znaczenie, ponieważ pomaga w określaniu przyszłych oczekiwań i skutków nawadniania w rolnictwie.

Istnieją różne rodzaje technik nawadniania, a inżynieria irygacji obejmuje badanie projektu różnych systemów irygacyjnych oraz analizę wydajności każdego z nich oraz listę ich zalet i wad.

Osoby studiujące inżynierię irygacyjną rozważą również różne przypadki, aby zrozumieć, kiedy nawadnianie jest konieczne, a kiedy jest najważniejsze.

Inżynieria nawadniania jest bardzo ważna dla projektowania i planowania opłacalnych i wydajnych systemów nawadniania. Istnieje wiele korzyści, jak również zagrożeń związanych z systemem nawadniania. Na przykład zwiększa poziom wód gruntowych i wspomaga uprawę, a także chroni kraj przed klęską głodu. Jednak nawadnianie ma również pewne negatywne skutki, takie jak tworzenie miejsca rozrodu dla komarów. Również cenne tereny mogą zostać zatopione z powodu budowy tam i zapór wodnych. Korzyści to znacznie więcej niż złe skutki systemu irygacyjnego.

Projekty irygacyjne są dość skomplikowane i kosztowne. Dlatego potrzebny jest wyszkolony specjalista, aby zrozumieć i zaprojektować plan, dlatego potrzebny jest inżynier ds. Nawadniania, który może obsłużyć i zarządzać wszystkimi tymi zadaniami. Podstawowa odpowiedzialność inżyniera ds. Nawadniania nie dotyczy tylko stosowania wody. Zamiast tego zajmuje się różnymi innymi aspektami.

 • Zajmuje się projektowaniem i planowaniem systemów nawadniających.
 • Zajmuje się problemami, które mogą pojawić się w zlewni lub na polach uprawnych.
 • Studia inżynierii irygacyjnej dotyczą rzek i hydrologii.
 • Jest to badanie relacji wody, gleby i upraw.
 • Zajmuje się projektami i budową tam, kanałów, innych konstrukcji hydraulicznych i nawadniających.

Zakres Inżynierii Nawadniania

 • Planowanie i projektowanie.
 • Budowa.
 • Zarządzanie systemami nawadniania.
 • Operacje.
 • Prowadzenie projektów nawadniania.
 • Zapewnij lepsze urządzenia i metody nawadniania.

Głównym zadaniem inżyniera ds. Irygacji jest znalezienie wydajnych i opłacalnych sposobów systemu nawadniania, który kosztuje mniej i daje lepsze wyniki.

Aby zostać inżynierem ds. Irygacji, powinieneś mieć podstawową wiedzę z zakresu podstaw nauk ścisłych i inżynierii, fizyki, roślin, gleby, wody i ich związków, hydrologii i hydrauliki.