Czy można sprzedać auto bez OC?

Czy można sprzedać auto bez OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – znane szerzej jako OC – stanowi jeden z warunków, który dopuszcza auto do ruchu po drodze. To właśnie ubezpieczenie stanowi rekompensatę w przypadku szkód spowodowanych w wyniku wypadku lub kolizji. Czy w takim układzie możliwa jest sprzedaż auta bez ubezpieczenia OC?

Za co odpowiada OC?

Ubezpieczenie OC to świadczenie, którego zakres określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Zgodnie z nazwą dokumentu, OC stanowi wymóg, który pozwala wypłacić odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez ubezpieczony pojazd. OC pokrywa wydatki związane ze śmiercią, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, a także utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem mienia w wyniku wypadku. W praktyce oznacza to, że w przypadku jakichkolwiek szkód spowodowanych przez samochód, możemy liczyć na wsparcie ze strony ubezpieczyciela.

Czy możliwe jest sprzedanie auta w skupie bez ważnego OC?

Skup aut Pabianice przyjmuje samochody niezależnie od ich stanu technicznego, nawet w sytuacji obejmującej brak składki ubezpieczeniowej. Związane jest to z faktem, że firma, jako nowy właściciel, ponosi odpowiedzialność za samochód dopiero od dnia zawarcia umowy o kupnie-sprzedaży. Jeżeli pojazd nie posiada ważnego OC, pracownicy skupu skontaktują się z ubezpieczycielem we własnym zakresie, aby uregulować sytuację. Warto też nadmienić, że sam sprzedający musi poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela auta w ciągu 14 dni od sfinalizowania transakcji. Jak widać nie istnieją prawne zakazy, które uniemożliwiałyby sprzedaż auta bez OC w skupie. Współpraca ze skupem to sprawny i szybki sposób na zamianę samochodu w gotówkę, zwłaszcza w przypadku pojazdów, które nie zainteresowałyby nabywców indywidualnych lub komisów.

Czy sprzedaż auta bez OC może pociągnąć za sobą konsekwencje natury prawnej?

OC to świadczenie obowiązkowe, które dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie Polski. Może się wydawać, że nieużywany samochód nie potrzebuje OC, ale w rzeczywistości ubezpieczenie dotyczy nawet aut, które od lat znajdują się w garażach. Związane jest to z faktem, że OC pokrywa wydatki spowodowane przez pojazd niezależnie od tego, czy jest on w ruchu. Ubezpieczenie pokrywa również szkody spowodowane podczas wysiadania z auta lub w sytuacji, gdy auto stoczyłoby się z miejsca postojowego. Z tego powodu każdy pojazd jest zobowiązany do posiadania aktualnej polisy OC.

Jeżeli sprzedawca auta zalega ze składkami, nie może liczyć na przeniesienie zobowiązań na kupca samochodu. Podczas weryfikacji dokumentów i wykrycia nieprawidłowości wezwanie do zapłaty kierowane jest do osoby, która w okresie powstania zaległości była właścicielem pojazdu. Zmiana właściciela pojazdu nie wpływa na konieczność uregulowania należności, dlatego zalecane jest dopełnienie wszelkich zobowiązań wobec ubezpieczyciela przed kontaktem ze skupem.