Czy można mieć umowę o pracę mając własną działalność?

Wiele osób prowadzących własną działalność gospodarczą zastanawia się, czy dodatkowo może podpisać umowę o pracę. Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe. Niemniej istnieją pewne warunki i ograniczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o księgowość. Zatem w jakich przypadkach można łączyć umowę o pracę z działalnością i jakie są tego konsekwencje?

Księgowość firmy a umowa o pracę

Jaki związek ma księgowość w firmie jednoosobowej z umową o pracę podpisaną przez przedsiębiorcę? Otóż traci on wybór formy rozliczania podatku dochodowego. Standardowo przedsiębiorca może wybierać między:

  • rozliczeniem na zasadach ogólnych,
  • rozliczeniem liniowym,
  • ryczałtem.

Powyższe formy rozliczenia PIT są dostępne dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają umowy o pracę. Przepisy mówią bowiem jasno, że umowa z byłym lub obecnym pracodawcą pozbawia możliwości rozliczania działalności w sposób liniowy.

Kolejna kwestia, jeśli chodzi o księgowość firmy a umowę o pracę przedsiębiorcy, dotyczy składek ZUS. Pracodawca ma obowiązek opłacania pełnych składek za pracownika, z którym podpisał umowę o pracę. Dotyczy to również sytuacji, w której pracownik jest przedsiębiorcą. Dzięki temu przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek w ramach prowadzenia działalności, poza składką zdrowotną, którą wciąż musi uiszczać.

Inne warunki łączenia działalności z umową o pracę

Kwestie dotyczące księgowości to nie wszystkie ograniczenia i warunki łączenia działalności z umową o pracę. Warto również pamiętać o zakazie konkurencji. Rzecz w tym, iż pracownicy często posiadają w umowach o pracę zapis o zakazie wykonywania czynności stanowiących konkurencję dla firmy pracodawcy. Co więcej, w przypadku przedsiębiorcy nie może on prowadzić konkurencyjnej działalności nawet, jeśli nie ma takiego zapisu w umowie. Oznacza to, że działalność nie może w żaden sposób kolidować z interesem pracodawcy. Warto szczegółowo wyjaśnić tę kwestię z pracodawcą przed podpisaniem umowy o pracę, aby uniknąć problemów w postaci wysokich kar finansowych.