Co to jest mediacja i kto może z niej skorzystać?

Co to jest mediacja i kto może z niej skorzystać?

Podstawowym zadaniem mediacji jest rozwiązywanie różnorodnych sporów pomiędzy członkami rodziny oraz obcymi osobami. Rozmowa ma charakter dobrowolny oraz poufny, dzięki czemu skłócone strony są w stanie znaleźć drogę do porozumienia.

Mediacja i jej rola w rozstrzyganiu sporów

Mediacja ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w danej sprawie, dzięki czemu skłócone strony godzą się na pewne kompromisy i uzyskują wspólne stanowisko, porozumienie. Bardzo ważną rolę odgrywa bezstronny oraz neutralny mediator, który pozwala na stworzenie odpowiednich warunków, wspiera w negocjacjach i nakierowuje uczestników spotkania na właściwe tory.

Kluczowe znaczenie w mediacjach odgrywa chęć wypracowania przez uczestników stanowiska/stanu, który może zostać zaakceptowany przez obie strony i jest bardzo satysfakcjonujący. Kiedy ugoda zostanie potwierdzona, nabywa moc obowiązującą i wiążacą obie strony. Aby mediacja została dobrze wykonana i żeby nie ugiąć się pod naciskiem drugiej strony, warto mieć przy sobie pełnomocnika. To zadanie, którego podejmie się każdy prawnik Gniezno jest jednym z miast w Polsce, gdzie coraz więcej rodziców decyduje się na mediację w sprawie ustalenia kontaktów z dziećmi, podziału obowiązków i władzy rodzicielskiej. Taki sposób pozwala zaoszczędzić czasu, nerwów i pieniędzy.

W trakcie mediacji można porozmawiać o przyczynie konfliktu, jego źródle oraz metodach rozwiązania sporu. Strony mogą otwarcie komunikować się i wypracować wspólne rozwiązania, oczyścić napięcia, wyjaśnić różne problemy. Ta metoda jest praktykowana wśród małżonków, którzy mają wiele problemów w związku, ale istnieje, chociaż cień szansy na uratowanie małżeństwa.

Jakie zasady obowiązują w trakcie postępowania mediacyjnego?

Przede wszystkim w mediacji obowiązuje zasada dobrowolności. Uczestnicy muszą wyrazić chęć wzięcia udziału w procesie i nie mogą zostać do tego zmuszeni. Zasada bezstronności odnosi się do każdej ze stron oraz mediatora. Uczestnicy mają jednakowe prawa oraz obowiązki, a mediator musi zachowywać się profesjonalnie i wykazywać bezstronność.

Ważna jest także zasada neutralności – mediator nie opowiada się po żadnej ze stron. Zasada poufności wskazuje, że wszystkie wypowiedziane kwestie, dane czy informacje pozostają tajne i nie można o nich rozmawiać z osobami trzecimi. Ważna jest także zasada profesjonalności.