Co składa się na dokumentację transportową?

co-sklada-sie-na-dokumentacje-transportowa

Nieodłącznym elementem branży transportowej jest szczegółowa dokumentacja potwierdzająca spełnienie przez przewoźnika szeregu obowiązków określonych przez ustawy i rozporządzenia krajowe i międzynarodowe. Formalności związane są bezpośrednio z działalnością firmy przewozowej, uprawnieniami kierowców, sprawnością pojazdu oraz przewożonym ładunkiem. Bez względu, czy to transport lądowy, morski czy powietrzny, każdy z nich wymaga bieżącego prowadzenia szczegółowej dokumentacji przewozowej. W artykule przedstawiamy wykaz najważniejszych dokumentów.

Dokumentacja przewozowa w transporcie drogowym

Dokumenty transportu przewozowego drogą lądową dzielą się na te, które dotyczą kierowcy i pojazdu oraz te, które określają towar i umowę zawartą pomiędzy nadawcą, przewoźnikiem i adresatem. Potwierdzenie uprawnień do kierowania pojazdem i wykonywania zawody kierowcy oraz wszystkie dokumenty, które ewidencjonują czas jego pracy, będą niezbędne w przypadku kontroli drogowej. Kierowca powinien posiadać przy sobie prawo jazdy, potwierdzenie posiadania ważnych badań lekarskich, świadectwo i kartę kierowcy, dane cyfrowe z tachografu. Jak dodaje Warentrans świadczący usługi transportowe, niezbędne będą również dokumenty związane z pojazdem, w tym dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, upoważnienie do korzystania z pojazdu. W przypadku przewożenia towarów ADR również świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych oraz potwierdzenie odbycia szkolenia w tym zakresie.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym transportowanego ładunku jest list przewozowy. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich stron zaangażowanych w przewóz i może być podstawą roszczeń w przypadku niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

Konosament – dokumentacja w transporcie morskim

Konosament potwierdza, że towar przyjęto i załadowano na statek. Zawiera informacje potrzebne przewoźnikowi do wykonania usługi, takie jak dane nadawcy i odbiorcy, informacje o frachcie, określenie cech zewnętrznych i parametrów ładunki, miejsce załadunku i wyładunku. W odróżnieniu od listu przewozowego konosament nie jest umową, lecz pokwitowaniem, że umowa została zawarta.

List przewozowy w transporcie lotniczym

Podobnie, jak w lądowym transporcie krajowym i międzynarodowym, również w przewozie towarów drogą powietrzną, główną dokumentacją transportową jest list przewozowy. Dokument składa się z trzech oryginałów posiadających indywidualne numery znajdujące się również na przesyłce. List lotniczy jest dowodem zawarcia umowy, może być certyfikatem ubezpieczeniowych i stanowi źródło informacji dla przewoźnika, a także służb lotniczych, celnych i kontroli granicznych.