Co oznacza określenie EAM w kontekście systemów CMMS?

co-oznacza-okreslenie-eam-w-kontekscie-systemow-cmms

Efektywne działanie przedsiębiorstwa produkcyjnego oznacza konieczność dbania o wykorzystywane maszyny i urządzenia tak, by zachowały sprawność techniczną oraz nie ulegały kosztownym awariom, mogącym całkowicie zrujnować harmonogram produkcji. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wspieranie pracy służb utrzymania ruchu odpowiednim oprogramowaniem usprawniającym realizację kluczowych zadań z tego obszaru.

Czym są systemy CMMS?

Działanie służb utrzymania ruchu wiąże się z dbaniem o właściwy stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń przez terminową wymianę materiałów eksploatacyjnych, naturalnie zużywających się części oraz podzespołów, a także dostarczanie odpowiednich środków niezbędnych do poprawnego działania np. smarów lub chłodziw. Liczyć się będzie również szybkie wykrywanie wszelkich rozbieżności od właściwych parametrów pracy, co pozwala na unikanie awarii oraz wywołanych nimi przestojów, a w następstwie wygenerowanych strat. W nowoczesnych firmach wykonywanie zadań tego rodzaju wspiera system CMMS (Computerised Maintenance Management System), który współpracując zazwyczaj z oprogramowaniem klasy MES (Manufacturing Execution System) i na bieżąco uzyskując kluczowe informacje o ewentualnych odstępstwach od prawidłowych parametrów pracy, co pozwala na planowanie niezbędnych interwencji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jaką rolę odgrywają systemy EAM?

Systemy klasy EAM (Enterprise Assets Management) wypełniają zadania zbliżone do tych, jakie realizują systemy CMMS, działają jednak najczęściej na nieco innym poziomie. Choć również pozwalają na gromadzenie informacji o koniecznych konserwacjach i ich zakresie oraz przechowują dane na temat maszyn, wspomagając ich kontrolowanie, to skala ich możliwości jest znacznie większy. W wielu przypadkach oferują one także funkcje zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, obsługi spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi urządzeń, zamawianiem potrzebnych materiałów eksploatacyjnych i monitoringiem zużycia energii.

Jakie są relacje między systemami CMMS a EAM?

Systemy klasy EAM najczęściej lepiej sprawdzają się w przypadku firm korzystających z rozbudowanego parku maszynowego znajdującego się w wielu lokalizacjach. Systemy EAM na ogół dysponują możliwościami oferowanymi przez systemy CMMS, choć nie zawsze w pełnym zakresie. Oprogramowanie EAM może być wykorzystywane także poza służbami utrzymania ruchu, ponieważ dysponują one też danymi przydatnymi w księgowości, budżetowaniu i przy tworzeniu planów na poziomie operacyjnym. Zarówno systemy CMMS, jak i EAM można wykorzystać do współpracy z platformą Flow firmy Novacura, co przyda się nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale również zajmujących się logistyką.