Charakterystyka energetyczna budynku – klucz do efektywności energetycznej?

Charakterystyka energetyczna budynku - klucz do efektywności energetycznej?

Efektywność energetyczna jest istotna zarówno z punktu widzenia kosztów ogrzewania domu, jak i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Czy obowiązek sporządzania charakterystyki energetycznej budynku będzie więc kluczem do uzyskania efektywności energetycznej? Odpowiadamy.

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku?

Chcąc stwierdzić, czy charakterystyka energetyczna budynku będzie kluczem do uzyskania efektywności energetycznej należy wyjaśnić to, czy ona jest. Otóż, jest to dokument urzędowy, który określa zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą oraz jej koszt. Obliczenia dokonywane są w tym przypadku przy uwzględnieniu parametrów instalacji grzewczej, a także szacunkowego zużycia ciepłej wody. Koszt energii obliczany jest natomiast na podstawie mocy oraz sprawności instalacji grzewczej, a także rodzaju izolacji i potencjalnych strat ciepła. W tym miejscu warto podkreślić, że dokument pozwala nie tylko potwierdzić zgodność budynku z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ale również oszacować koszty ogrzewania domu oraz zużycia ciepłej wody.

Czy charakterystyka energetyczna budynku będzie kluczem do uzyskania efektywności energetycznej?

Charakterystyka energetyczna to dokument, który od 28 kwietnia bieżącego roku będzie obowiązkowy dla wszystkich nowo budowanych domów jednorodzinnych. Czy będzie zatem kluczem do uzyskania efektywności energetycznej? Z pewnością tak, ponieważ obowiązek uzyskania certyfikatu energetycznego będzie wymagał zastosowania rozwiązań oraz materiałów budowlanych, dzięki którym budynek spełni normy określane przez prawo budowlane. Do tej pory było z tym różnie, ponieważ inwestor nie musiał w żaden sposób potwierdzać tej zgodności. Oczywiście jest to korzystne dla właścicieli domów jednorodzinnych, ponieważ w długoterminowej perspektywie przełoży się na znacznie mniejsze zużycie energii grzewczej, a co za tym idzie niższe koszty ogrzewania.

Podsumowując należy stwierdzić, że charakterystyka energetyczna budynku to dokument, który będzie potwierdzał jego energooszczędność. Jest to bardzo ważne zarówno dla inwestora, jak i środowiska naturalnego.