Cele wdrożenia organizacji zarządzanej procesowo

cele-wdrozenia-organizacji-zarzadzanej-procesowo

Zarządzanie procesowe zaliczane jest współcześnie do jednej z najpowszechniej stosowanych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami. We wszystkich z nich występują bowiem procesy, czyli logicznie uporządkowane czynności zapewniające określony rezultat. Zdefiniowanie ich oraz uporządkowanie pozwala wobec tego efektywniej zarządzać firmą i lepiej wykorzystywać posiadane zasoby.

Na czym polega zarządzanie procesowe?

Zarządzanie procesowe to nic innego jak spojrzenie na przedsiębiorstwo przez pryzmat odbywających się w nim procesów i podejście do nich w sposób dynamiczny. Łączy ono w sobie czas, terminowość realizacji zadań, a także wysoką jakość i nastawienie wszelkich działań na zapewnienie określonej wartości dla klienta zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. W związku z tym organizacja zarządzana procesowo skupiona jest na procesach, a także przejrzystości działań. Zastosowanie określonych wskaźników (tzw. KPI) wydajnościowych pozwala na bieżąco monitorować efektywność procesów pod kątem czasu obsługi, ilości. Dobrze opisane procesy stają się bazą do zwiększenia efektywności działania poprzez ich automatyzację i digitalizację. Robotyzacja procesów wymaga jednak ułożonych procesów, tj. takie ich zaprojektowanie aby z jednej strony je maksymalnie uprościć a z drugiej strony aby zapewnić sprawny przepływ informacji.

Podstawowym celem wdrożenia zarządzania procesowego

Głównym celem wdrożenia zarządzania procesowego w przedsiębiorstwach jest uzyskanie efektu, w którym przedsiębiorstwo utrzymując optymalne koszty, jest w stanie osiągnąć wzrost efektywności przy większej skali działania. Oprócz tego w zależności od potrzeb wdrażane z pomocą specjalistów takich jak firma Nova Praxis zarządzanie procesowe może mieć również na celu:

  • skrócenie czasu obsługi procesów,
  • wprowadzenie zmian organizacyjnych,
  • lepszy przepływ informacji w firmie,
  • przygotowanie do wdrożenia systemów informatycznych,
  • podniesienie efektywność wykorzystywania posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów, poprzez minimalizacje „marnotrawstwa”.

Wszystkie te elementy zapewniają wobec tego przedsiębiorstwom większą elastyczność, a tym samym przewagę konkurencyjną na rynku, ze względu na możliwość szybkiego reagowania i dostosowywania się do zmian w otoczeniu.

Metodyka wdrożenia zarządzania procesowego w firmach

Wdrożenie organizacji zarządzanej procesowo może odbywać się na wiele sposobów. Przykładowo metodyka R.Talwara obejmuje cztery główne etapy opierające się na:

  • zdefiniowaniu strategii przedsiębiorstwa,
  • budowaniu kompetencji, które umożliwią realizować tę strategię,
  • zaprojektowaniu procesów podstawowych oraz systemu zarządzania nimi z wykorzystaniem posiadanych zasobów,
  • wdrożeniu struktury procesowej, która zastąpi strukturę funkcjonalną.

Po zakończeniu wdrażania tego typu organizacji bardzo często przeprowadzane są także audyty firm, które umożliwiają sprawdzenie, czy dane działania pozwoliły osiągnąć zamierzone rezultaty w postaci określonych celów.

Podsumowując, wdrożenie organizacji zarządzanej procesowo ma na celu przede wszystkim usprawnienie działania firmy, przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów.