Audyt prawny – jak się do niego przygotować?

Audyt prawny z reguły wykonywany jest za każdym razem, gdy występuje zamiar objęcia akcji lub udziałów w spółce. Dzięki niemu inwestor, a także sprzedający, ma okazje poznać rzeczywisty stan prawny oraz stan spółki. Do przeprowadzenia audytu dobrze jest się odpowiednio przygotować, aby cały proces przebiegał sprawnie i bez komplikacji.

Audyt prawny w Twojej firmie – od czego zacząć?

Dla ułatwienia pracy i efektywniejszego przebiegu due diligence prawne przedsiębiorca może wyznaczyć lidera prac przygotowawczych. Taki pracownik będzie odpowiedzialny za nadzór i dostarczenie odpowiednich dokumentów potrzebnych do analizy. Ważne jest także to, aby przekazać innym pracownikom, kiedy odbędzie się audyt i jakie dokumenty mają przedłożyć. Aby audyt przebiegał sprawnie, można przygotować takie dokumenty, jak: wykaz stanowisk pracy, deklarację akceptacji wymagań kodeksu etycznego wraz z procedurami postępowania, kopie listy wynagrodzeń pracowników, kopie raportów z innych audytów, kopie wyników badań środowiskowych, teczki pracownicze, a także regulamin pracy. O wszelkie potrzebne dokumenty poprosi również audytor, wystarczy dostosować się do jego wymogów i w miarę możliwości nie utrudniać pracy.

Jakie są etapy audytu prawnego?

Przeprowadzenie due diligence prawnego dzieli się na kilka szczególnie ważnych etapów. Przede wszystkim należy zgromadzić potrzebną dokumentację. Tu stawia się na pełną współpracę między przedsiębiorcą a audytorami. Po sporządzeniu listy dokumentów podmiot badany ma obowiązek dostarczyć je do analizy. Nie należy zatajać negatywnych dokumentów, ponieważ tylko całościowa ocena danego zagadnienia uczyni audyt efektywnym. Później następuje etap analityczny, w którym pracownicy firmy zewnętrznej szczegółowo analizują zgromadzone dokumenty. Ostatnim etapem jest etap nadzorczy. W tej części audytu opracowuje się i wdraża określone procedury naprawcze oraz sporządza się określone wzorce dokumentów do wprowadzenia.