Zasoby ludzkie w nowoczesnej organizacji są nie do przecenienia

Mówić o pierwszorzędnej roli zasobów ludzkich; w tym punkcie rozwój organizacyjny jest bardzo duży. Ale najpierw musisz zrozumieć, co oznacza rozwój organizacyjny. Rozwój organizacyjny lub OD to proces doskonalenia, w którym organizacja rozwija wewnętrzną zdolność, aby mogła spełnić cele w teraźniejszości, jak również w przyszłości. Dla pełnego rozwoju organizacyjnego, działania HR odgrywają ogromną rolę.

Firma przyzwyczaja się do obsługi niektórych projektów na raz. Każdy projekt ma nowe cele, a proces realizacji projektów ma inne środki. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wyjaśnić, jakie metody i sposoby realizacji planu powinny być elastyczne i przydatne dla rozwoju firmy. Im bardziej firma bije rekord sukcesu, tym bardziej się rozwija, a projekt odnosi sukces, gdy firma optymalnie wykorzystuje istniejące zasoby w odpowiedniej strategii. Specjalista HR jest odpowiedzialny za identyfikację zasobów i ich wykorzystanie. Tym samym odgrywa wielką rolę w rozwoju organizacyjnym.

Istnieje wiele funkcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi, jeśli chodzi o kwestie takie jak wynagrodzenia i świadczenia, bezpieczeństwo, orientacja na przyszłość, motywowanie pracowników, zarządzanie wydajnością, opracowywanie skutecznych strategii szkolenia i rozwoju itp. Gdy wszystkie te funkcje są wykonywane w sposób porządek, skutkuje rozwojem organizacyjnym. Kultura miejsca pracy jest również istotnym punktem rozwoju organizacji. Jeśli pracownicy nie są zadowoleni z kultury miejsca pracy, rozwój organizacyjny (OD) może nie mieć miejsca. Tutaj również funkcje związane z zasobami ludzkimi są bardzo wymagające.

Aby uzyskać właściwy OD, Kierownicy Zasobów Ludzkich nadal ćwiczą, jak planować tworzenie systematycznych zmian w postawach, wartościach i przekonaniach pracowników, tak aby można było rozwijać się zarówno w jednostkach, jak i w firmie. Proces ten obejmuje ciągłe monitorowanie i ocenę, zbieranie informacji zwrotnych oraz koordynację między pracownikami i administracją.

W ten sposób funkcje zasobów ludzkich są bezpośrednio związane z rozwojem organizacji.