Jakie wyróżniamy rodzaje zaburzeń widzenia?

kobieta-u-okulisty

Widzenie jest złożonym procesem, który wymaga sprawności nie tylko gałki ocznej, ale też innych elementów drogi wzrokowej. Zaliczają się do niej nerwy, które przenoszą informacje o obrazie do mózgu, a także kora mózgowa, odpowiadająca za ich przetwarzanie. Jeśli chociaż jeden z tych elementów funkcjonuje nieprawidłowo, pojawiają się zaburzenia widzenia. Co się do nich zalicza i jakie są ich przyczyny?

Zaburzenia widzenia a wady wzroku

Mówiąc o zaburzeniach widzenia, wiele osób z pewnością wyobraża sobie powszechnie występujące wady wzroku. Pojęcie to jest jednak znacznie szersze i obejmuje też inne dysfunkcje, których nie skoryguje noszenie okularów lub soczewek kontaktowych. Przykładem takiego zaburzenia jest mroczek centralny, który może być konsekwencją zapalenia nerwu wzrokowego przy stwardnieniu rozsianym.

Do najczęściej występujących zaburzeń widzenia należą wady wzroku. Ich powodem zazwyczaj jest nieprawidłowa budowa gałki ocznej, na skutek czego obraz nie lokalizuje się prawidłowo na siatkówce. Zmiany tego typu są postępujące, ale już na wczesnym etapie może je wykryć badanie okulistyczne. W przywracaniu ostrości widzenia pomagają wówczas odpowiednie szkła. Opisane wady wzroku to:

 • krótkowzroczność,
 • dalekowzroczność,
 • astygmatyzm.

Zaburzenia widzenia wynikające z chorób i wieku

Pogorszenie ostrości widzenia, pojawienie się dodatkowych efektów takich jak błyski czy mroczki lub zawężenie pola widzenia to zaburzenia, których przyczyną są różne choroby. Istnieje między innymi spory związek pomiędzy nimi a problemami kardiologicznymi czy nadciśnieniem. Na widzenie mogą też wpływać niektóre leki.

Wśród przyczyn zmian w jakości widzenia, jakie diagnozują lekarze okuliści z przychodni NZPiSOZ Medan w Jarocinie odpowiadają:

 • jaskra,
 • zaćma,
 • zapalenie nerwu wzrokowego,
 • niedokrwienie siatkówki,
 • nadciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • nowotwory,
 • padaczka,
 • choroby psychiczne,
 • zatrucie alkoholem metylowym lub innymi silnymi toksynami.

Zaburzenia widzenia objawiają się na różne sposoby. Często są to silne bóle oczu, zaczerwienienie okolic gałki ocznej, pojawienie się mroczków, błysków, tęczowych kół wokół źródeł światła, postępująca utrata ostrości obrazu. Objawami mogą też być zawężenie lub ubytki pola widzenia czy wrażenie widzenia podwójnego obrazu.

Wszelkie zmiany w prawidłowym widzeniu powinny być natychmiast konsultowane z lekarzem. Zaniedbanie ich może prowadzić do dalszego rozwoju choroby, a w konsekwencji – do utraty wzroku. Jeśli zmiana wystąpi nagle, warto nawet udać się na szpitalny SOR.