Czy warto zakładać spółkę?

Spółka handlowa stanowi prawną formę współdziałania w celu finansowym co najmniej dwóch podmiotów, powstająca w wyniku zawarcia umowy. Na jej założenie decyduje się wielu przedsiębiorców. Warto wiedzieć, jakie są zalety i wady takiego rozwiązania.

Podział i rodzaje spółek

Zgodnie z KSH, spółki dzieli się na osobowe oraz kapitałowe. W obrębie pierwszej grupy należy wyróżnić działalność jawną. Stanowi ona spółkę prowadzoną przez przedsiębiorstwo, której każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania bez ograniczenia posiadanym majątkiem. W przypadku takiego rozwiązania niemożność egzekucji należności z majątku firmy skutkuje pobraniem środków finansowych z prywatnego rachunku bankowego właściciela przedsiębiorstwa. Spółka partnerska stanowi jednostkę osobową założoną przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu. Firma powinna zawierać przynajmniej jedno nazwisko właściciela, oznaczenie formy działalności oraz określenie realizowanej pracy. Przy wpisie do rejestru należy przedstawić dokumenty, potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu. Spółka komandytowa ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa. W przypadku wyboru takiej formy działalności co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania firmy bez wyłączenia swojego osobistego majątku. Konieczne jest zarazem wskazanie komandytariusza, którego majątek osobisty nie jest naruszany w przypadku niemożności wyegzekwowania należności z rachunku bankowego spółki. Taka firma stanowi świetne rozwiązanie w przypadku, gdy jedna osoba ma pomysł na działalność, a druga może pozwolić sobie na przeznaczenie środków finansowych na ten biznes. Podobną formę przedsiębiorstwa stanowi spółka komandytowo-akcyjna. W jej przypadku kapitał pozyskiwany jest jednak dzięki emitowanym papierom wartościowym. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem przez osoby, pragnące założyć działalność, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zalicza się ją do kapitałowych jednostek prawa handlowego. W charakterystyce spółki wyróżnić można jednak elementy, wskazujące na działalność osobową. Wszyscy wspólnicy mają bowiem dostęp do wszelkich informacji na temat firmy. W przypadku kapitału poniżej 500 000 zł nie jest ponadto wymagana rada nadzorcza. Spółkę może założyć jedna osoba lub kilku wspólników. Działalność jednostki rozpoczyna się po jej wpisaniu do KRS.

Zalety i wady

Osoby, pragnące założyć spółkę, zazwyczaj wybierają formę z o.o. W przypadku takiego rozwiązanie wspólnicy nie odpowiadają bowiem za zobowiązania firmy. Elastyczny statut prawny umożliwia wykorzystanie spółki do różnorodnych form działalności. Dodatkowy atut stanowią niskie koszty założenia firmy. Wśród wad spółki należy wskazać: podwójne opodatkowanie dochodów, konieczność tworzenia raportów finansowych, obowiązek prowadzenia księgowości.

Założenie spółki stanowi rozwiązanie, mogące przynieść wiele korzyści. Należy jednak pamiętać, by dobrać odpowiednią formę handlową do swojej działalności oraz posiadanego kapitału. W przypadku chęci uzyskania pomocy przy załatwianiu wszelkich formalności warto skorzystać z usług firmy Mylegalstore.